Δημιουργίες με όσπρια

Οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου, στα πλαίσια του μαθήματος των εικαστικών, δημιουργούν εικόνες με τη χρήση απλών και καθημερινών υλικών.