Φυσική Αγωγή

Ο σκοπός της ΦΑ για μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες δεν πρέπει να διαφέρει από τον σκοπό της ΦΑ για μαθητές με μεμονωμένες αναπηρίες. Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους δεξιοτήτων, καθώς και η ενίσχυση της υγείας τους. Ειδικοί σκοποί Σωματικός τομέας • Ανάπτυξη κινητικών […]

Μουσική

Οι μουσικές δραστηριότητες μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η κατάκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έχουν χαρακτήρα ενεργητικό, βιωματικό, συμμετοχικό. Σκοπός της μουσικής αγωγής είναι η οικοδόμηση της προσωπικής ταυτότητας, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και η ετοιμασία για την κοινωνική ζωή. Η μουσική στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σκοπεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και ευαισθησίας, στην ανάπτυξη της κατανόησης […]

Καλλιτεχνικά

Ο Γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Καλλιτεχνικών είναι να γνωρίσει ο μαθητής τις Καλές τέχνες και να εμβαθύνει σ’ αυτές μέσα από την ευρύτερη δυνατή εργαστηριακή δραστηριότητα έρευνας και δημιουργίας εικαστικών έργων, αλλά και μέσα από τη γνώση και την κατανόηση της Τέχνης, ώστε να καλλιεργήσει ο μαθητής την προσωπική του αισθητική έκφραση και ευαισθησία […]

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Ο σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής για τους μαθητές/τριες των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) είναι η γνώση του ρόλου τους ως πολιτών, η κατανόηση και άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στην καθημερινή ζωή εντός και εκτός του σχολείου, για την επιτυχή κοινωνική προσαρμογή τους και την μελλοντική […]

Πληροφορική

Στην σύγχρονη εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και της πληροφορίας, η γνώση του ηλεκτρονικoύ υπολογιστή και των περιφερειακών του, είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Οι εφαρμογές στην καθημερινότητα είναι τόσες πολλές, ώστε να θεωρείται ότι στερείται βασικών προσόντων ο εργαζόμενος που δεν γνωρίζει την χρήση τουλάχιστον των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Βασικός σκοπός […]

Ψυχολόγος

Αξιολογεί τους μαθητές του σχολείου και συντάσσεί τις ψυχολογικές εκθέσεις των μαθητών, χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους, όπως: παρατήρηση, συνέντευξη με την οικογένεια, ενημέρωση από το προσωπικό του σχολείου, ψυχοτεχνικά μέσα, αποσκοπώντας στο να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη ψυχολογική εκτίμηση για την προσωπικότητα του μαθητή και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του. Συμμετέχεί στη διεπιστημονική ομάδα για την ένταξη […]

Κοινωνικός Λειτουργός

Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του σχολείου της οικογένειας, και των άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών που ασχολούνται με το παιδί, την οικογένεια και τις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν. Συντάσσει το κοινωνικό ιστορικό του μαθητή, που πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., σε συνεργασία με τους γονείς. Εισηγείται τις αναγκαίες παρεμβάσεις υποστήριξης για την καλύτερη προσαρμογή […]

Μαθηματικά

Πρώτιστος στόχος και σκοπός της διδασκαλίας της διδασκαλίας των Μαθηματικών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ είναι η κοινωνική προσαρμογή – ένταξη και η αυτονομία του μαθητή κατά το μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του. Τα Μαθηματικά καθιστούν το μαθητή ικανό να εμπλακεί σε κοινωνικές διεργασίες και δραστηριότητες γιατί: • Είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή. • Απαιτούν την […]

Γλώσσα

Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, υπεύθυνα και δημιουργικά τον προφορικό και γραπτό λόγο και η ενδυνάμωση της επικοινωνιακής ικανότητας και συναισθηματικής ανάπτυξης με τελικό στόχο την κοινωνική προσαρμογή και την αυτονομία. Οι θεματικοί άξονες έχουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ανάλογα με την […]

Εργαστήριο Κεραμικής

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Κεραμικής Τέχνης στα ΕΕΕΕΚ είναι: Να γνωρίσει ο μαθητής μία από τις αρχαιότερες τέχνες του ανθρώπου, συνυφασμένη με την πορεία και την εξέλιξή του. Να εμβαθύνει σ’ αυτήν εμπλεκόμενος σε δραστηριότητες κατασκευής Κεραμικών αντικειμένων και παράλληλα μέσα από τη γνώση και την κατανόηση των μυστικών της, να καλλιεργηθεί και να […]

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων