Νομοθεσία για τον»Καθορισμό του τύπου απολυτηρίου τίτλου των αποφοιτ. από τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.»

2002 – Απόφ. – ΦΕΚ. 1103 -Β- 23-8-2002 ‘Καθορισμός τύπου απολυτηρίου τίτλου των αποφοιτ. από τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σύμφ. με διατ. ν.2817/2000’, (3).

Νομοθεσία του 2008 για την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδ.εκπ/κές ανάγκες»

2008 – N. 3699/2008 – ΦΕΚ. 199 -A- 2-10-2008 ‘Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδ.εκπ/κές ανάγκες’

Νομοθεσία για την «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

2000 – Ν. 2817/2000 – ΦΕΚ. 78 -A- 14-3-2000 ‘Εκπαίδευση ατόμων με ειδ.εκπ/κές ανάγκες’

Περιεχόμενο Σπουδών

Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και το προσωπικό τους υπάγονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εντάσσεται στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής πραγματικότητας, που βρίσκεται σε μια σχέση δυναμικής αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης με τις διαμορφούμενες κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές εξελίξεις. Η δυναμική του διάσταση μπορεί και το καθιστά όσο το δυνατόν πιο εύκαμπτο και ανοικτό σε […]

Διαδικασία Εγγραφής

Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και το προσωπικό τους υπάγονται στις κατα τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σ’ αυτά εγγράφονται και φοιτούν μαθητές ηλικίας 14-22 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον ειδικού ή γενικού δημοτικού σχολείου, για 5 έως 8 χρόνια, ανάλογα με τις εξειδικεύσεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Πρόκειται για μαθητές με αναπηρίες, διαγνωσμένες στη χώρα μας από τα […]

Λίγα λόγια για το σχολείο μας

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λέσβου (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου) ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το σχολικό έτος 2002-03. Πρώτος διευθυντής του σχολείου υπήρξε ο Γεωπόνος Δημήτρης Ξυνόροδος. Από το σχολικό έτος 2004-05 τη διεύθυνση του σχολείου έχει αναλάβει η κ. Ανδρονίκη Λεκάκη, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής. Ο αριθμός των μαθητών του σχολείου, κατά μέσο όρο, […]

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων