Πρόγραμμα για την καλλιέργεια της εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς σε μαθητές «Νοιάζομαι και Δρω.»

Σε παγκόσμιες έρευνες των τελευταίων ετών  η Ελλάδα βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα σε 140 χώρες, όσον αφορά στη συμμετοχή των πολιτών της σε εθελοντικές δράσεις. Παρόλα αυτά, οι συνθήκες στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα πρόσφατα, έχουν οδηγήσει σε ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση ενός τμήματος του πληθυσμού, που αναπτύσσει εθελοντική δραστηριότητα και εκδηλώνει την αλληλεγγύη του και τη μέριμνά του για το περιβάλλον, την προσφυγική κρίση και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Έγκριση Εκπ/κου Προγρ/τος          Περιγραφή Νοιάζομαι και Δρω 2017-18_

Αίτηση Ένταξης Σχολείων και Εκπαιδευτικών στο Νοιάζομαι και Δρω

 

Κατηγορίες: Εκπαιδευτικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.