Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση!

Το παράρτημα της ΕΜΕ στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας μεταφέρθηκε σε νέα ψηφιακή διεύθυνση:

https://emeaitol.blogspot.gr/