Απαντήσεις στα Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

ΦυσικηΑ. (Σ, Λ) το απεσταγμένο (καθαρό) νερό πήζει :

α. στους 0οC 

β. στους 273οC   

γ. στους 0Κ 

δ. στους 273Κ

Β. (Σ, Λ)  Το απόλυτο μηδέν είναι η θερμοκρασία:

α. 0οC      β. -273Κ   

γ. 0Κ       δ. -273οC

συνέχεια…

Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

Χωρίς τίτλο(Σ, Λ) Η γωνία που σχηματίζεται από την προσπίπτουσα και την ανακλώμενη ακτίνα είναι ίση με:

α. το διπλάσιο της γωνίας πρόσπτωσης    

β. το διπλάσιο της γωνίας ανάκλασης

γ. το άθροισμα των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης 

δ. τη διαφορά των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης

συνέχεια…

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

βιβλ. Β΄ΓυμνΑ. (Σ, Λ) το απεσταγμένο (καθαρό) νερό πήζει :

α. στους 0οC     

β. στους 273οC    

γ. στους 0Κ      

δ. στους 273Κ

Β. (Σ, Λ)  Το απόλυτο μηδέν είναι η θερμοκρασία:

α. 0οC      β. -273Κ        γ. 0Κ    δ. -273οC

συνέχεια…

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη

Χωρίς τίτλο2Τρείς αντιστάτες με αντιστάσεις R1=2Ω ο πρώτος, R2=4Ω ο δεύτερος, και R3=3Ω ο τρίτος συνδέονται με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα. Αν στα άκρα του πρώτου αντιστάτη εφαρμόζεται τάση V1 =4να βρεθούν:

α. η ένταση Ι1 του ρεύματος που τον διαρρέει

β. η ένταση Ι2 του ρεύματος που διαρρέει τον δεύτερο αντιστάτη και η τάση V2 στα άκρα του…

συνέχεια…

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη

Κιβώτιο μεταφέρεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο κατά 5m, με την επίδραση οριζόντιας δύναμης 20Ν και τριβής 10Ν. 

Να βρεθεί το έργο:

α. της οριζόντιας δύναμης 

β. της τριβής  

γ. του βάρους του κιβωτίου και 

δ. της κάθετης αντίδρασης του επιπέδου

συνέχεια…


Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων