Διαθεματική προσέγγιση Γ΄ Γυμνασίου: ο Κουλεντιανός πύργος

Σας δίδονται οι παρακάτω πληροφορίες: μια χελώνα χρειάστηκε 30min για να διανύσει κατά μήκος τη βάση του Κουλεντιανού πύργου κινούμενη με ταχύτητα 20cm/minμια σαύρα χρειάστηκε 8s για να διανύσει κατά πλάτος τη βάση του κινούμενη με ταχύτητα 0.5m/s και μια μικρή πέτρα που έπεσε από την ταράτσα του έφτασε στο έδαφος μετά από 1s. Να βρείτε…

συνέχεια…

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: κατακόρυφη βολή

Μια μικρή σφαίρα βάλλεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω. Τι ισχύει για το μέτρο της ταχύτητάς της  όταν αυτή βρίσκεται:

α. στην κατώτατη θέση, όταν ξεκινάει

β. στην κατώτατη θέση, όταν επιστρέφει

γ. στην ανώτατη θέση

δ. σε τυχαία θέση της διαδρομής της;

συνέχεια…

Εργαστηριακή Άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: μέτρηση του ύψους ενός δέντρου

επιλέγουμε το δέντρο του προαυλίου του οποίου το ύψος θα υπολογίσουμε, με προτίμηση σε αυτό που:

φαίνεται ολόκληρη η σκιά του σε όλη τη διάρκεια που θα διαρκέσει η άσκηση

η περιοχή στην οποία “πέφτει” η σκιά του είναι οριζόντιο επίπεδο

έχει κωνικό σχήμα ώστε να διακρίνεται η σκιά της κορυφής του…

συνέχεια…

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: ενέργεια

Ένας γλάρος μάζας m=1kg πετά με ταχύτητα υ=10m/s, σε ύψος h=10m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Να βρεθούν:

α. η κινητική του ενέργεια Κ

β. η δυναμική του ενέργεια U

γ. η μηχανική του ενέργεια Μ

συνέχεια…

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σκιά

Αν το πέτασμα είναι τοποθετημένο παράλληλα με το σώμα τότε (όπως μπορεί να αποδειχθεί με τη βοήθεια του θεωρήματος του Θαλή) το μήκος της σκιάς είναι τόσες φορές μεγαλύτερο από το μήκος του σώματος όσες φορές η απόσταση του πετάσματος από την πηγή είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη απόσταση του σώματος.
Δηλαδή: Α΄Κ΄/ΑΚ=ΦΟ΄/ΦΟ

συνέχεια…

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων