Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: μηχανική ενέργεια

Τι ονομάζεται μηχανική ενέργεια ενός σώματος; Να γράψετε τον σχετικό τύπο και να διευκρινίσετε κάθε σύμβολό του Απάντηση Μηχανική ενέργεια ενός σώματος ονομάζεται το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας του σώματος Μ=Κ+U όπου  Μ η μηχανική, Κ η κινητική και U η δυναμική ενέργεια συνέχεια…

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: κινητική ενέργεια

Πώς υπολογίζουμε την κινητική ενέργεια ενός σώματος;     Απάντηση  Την κινητική ενέργεια ενός σώματος την υπολογίζουμε με τη βοήθεια της σχέσης:Κ=1/2m.υ2 όπου Κ η κινητική ενέργεια του σώματος, m η μάζα του και υ η ταχύτητά του. συνέχεια…

Διαθεματική προσέγγιση Γ΄ Γυμνασίου: ο Κουλεντιανός πύργος

Να βρείτε και να σημειώσετε σε χάρτη του νομού Λακωνίας τη θέση του Κουλεντιανού πύργου και, με τη βοήθεια της κλίμακας του χάρτη και των σημείων του ορίζοντα που σημειώνονται πάνω του, να προσδιορίσετε τη θέση του σε σχέση με τις σημαντικότερες κωμοπόλεις της περιοχής: Νεάπολη, Μονεμβασία, Μολάοι συνέχεια…

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: βαρυτική ενέργεια

Τη βαρυτική δυναμική ενέργεια ενός σώματος την υπολογίζουμε με τη βοήθεια της σχέσης: U=w.h     ή      U=m.g.h όπου U η βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος, m η μάζα του, w το βάρος του, g η επιτάχυνση της βαρύτητας στον τόπο που βρίσκεται το σώμα και hτο ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώμα σε σχέση με το (οριζόντιο) επίπεδο αναφοράς. συνέχεια…

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: έργο δύναμης

Κιβώτιο βάρους w=50N μεταφέρεται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο, κατά Δx=10m, με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F=100Ν και τριβής από το δάπεδοT=60Ν.  Να βρεθεί το έργο:   α. της δύναμης F   β. της τριβής T   γ. του βάρους w του κιβωτίου και   δ. της κάθετης αντίδρασης N του δαπέδου συνέχεια…


Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων