Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη

Οι θέσεις ενός αυτοκινήτου για διάφορες χρονικές στιγμές φαίνονται στην εικόνα. Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε ότι η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλή; Απάντηση 1ος τρόπος: βρίσκοντας ότι σε κάθε περίπτωση σε ίσους χρόνους οι μετατοπίσεις του είναι ίσες π.χ. κατά το χρονικό διάστημα 0,1s έως 0,4s που είναι ίσο με 0,3s η μετατόπιση είναι +8m-(+2m)=+6m και κατά το χρονικό διάστημα 0,2s έως 0,5s που […]

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: ενέργεια

Ένας γλάρος μάζαςm=2kg πετά με ταχύτητα υ=10m/s, σε ύψοςh=10m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Να βρεθούν: α. η κινητική του ενέργεια Κ β. η δυναμική του ενέργεια U γ. η μηχανική του ενέργεια M Η επιτάχυνση της βαρύτητας g να ληφθεί (για διευκόλυνση των πράξεων) ίση με 10m/s2 Επίπεδο αναφοράς να ληφθεί η επιφάνεια της θάλασσας. συνέχεια…

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: μηχανική ενέργεια

Τι ονομάζεται μηχανική ενέργεια ενός σώματος; Να γράψετε τον σχετικό τύπο και να διευκρινίσετε κάθε σύμβολό του Απάντηση Μηχανική ενέργεια ενός σώματος ονομάζεται το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας του σώματος Μ=Κ+U όπου  Μ η μηχανική, Κ η κινητική και U η δυναμική ενέργεια συνέχεια…

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: κινητική ενέργεια

Πώς υπολογίζουμε την κινητική ενέργεια ενός σώματος;     Απάντηση  Την κινητική ενέργεια ενός σώματος την υπολογίζουμε με τη βοήθεια της σχέσης:Κ=1/2m.υ2 όπου Κ η κινητική ενέργεια του σώματος, m η μάζα του και υ η ταχύτητά του. συνέχεια…

Διαθεματική προσέγγιση Γ΄ Γυμνασίου: ο Κουλεντιανός πύργος

Να βρείτε και να σημειώσετε σε χάρτη του νομού Λακωνίας τη θέση του Κουλεντιανού πύργου και, με τη βοήθεια της κλίμακας του χάρτη και των σημείων του ορίζοντα που σημειώνονται πάνω του, να προσδιορίσετε τη θέση του σε σχέση με τις σημαντικότερες κωμοπόλεις της περιοχής: Νεάπολη, Μονεμβασία, Μολάοι συνέχεια…


Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων