Απαντήσεις στις Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη

(Σ) Για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει έναν καταναλωτή και της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του συνδέονται μ ’αυτόν: α. το αμπερόμετρο παράλληλα και το βολτόμετρο σε σειρά β. και τα δύο όργανα σε σειρά γ. και τα δύο όργανα παράλληλα δ. το αμπερόμετρο σε σειρά και το βολτόμετρο παράλληλα συνέχεια…

Απαντήσεις στις Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη

(Σ) Το σημείο εφαρμογής μιας δύναμης είναι: α. μερικές φορές σημείο του σώματος που την ασκεί β. μερικές φορές σημείο του σώματος που τη δέχεται γ. πάντα σημείο του σώματος που την ασκεί δ. πάντα σημείο του σώματος που τη δέχεται συνέχεια…

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη

(Σ) Για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει έναν καταναλωτή και της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του συνδέονται μ ’αυτόν: α. το αμπερόμετρο παράλληλα και το βολτόμετρο σε σειρά β. και τα δύο όργανα σε σειρά γ. και τα δύο όργανα παράλληλα δ. το αμπερόμετρο σε σειρά και το βολτόμετρο παράλληλα  συνέχεια…

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄Γυμνασίου: επανάληψη

(Σ) Το σημείο εφαρμογής μιας δύναμης είναι: α. μερικές φορές σημείο του σώματος που την ασκεί β. μερικές φορές σημείο του σώματος που τη δέχεται γ. πάντα σημείο του σώματος που την ασκεί δ. πάντα σημείο του σώματος που τη δέχεται συνέχεια…

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη

Τρείς αντιστάτες με αντιστάσεις R1=2Ω ο πρώτος, R2=4Ω ο δεύτερος, και R3=3Ω ο τρίτος συνδέονται με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα. Αν στα άκρα του πρώτου αντιστάτη εφαρμόζεται τάση V1 =4V να βρεθούν: α. η ένταση Ι1 του ρεύματος που τον διαρρέει β. η ένταση Ι2 του ρεύματος που διαρρέει τον δεύτερο αντιστάτη και η τάση […]


Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων