Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

Α. (Σ, Λ) το απεσταγμένο (καθαρό) νερό πήζει : α. στους 0οC      β. στους 273οC     γ. στους 0Κ       δ. στους 273Κ Β. (Σ, Λ)  Το απόλυτο μηδέν είναι η θερμοκρασία: α. 0οC      β. -273Κ        γ. 0Κ    δ. -273οC συνέχεια…

Απαντήσεις στα θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Σεπτεμβρίου Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

Κατά την ανάκλαση μιας φωτεινής ακτίνας σε επίπεδο καθρέφτη: (Σ, Λ) η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την ανακλώμενη ακτίνα είναι ίση με: α. το άθροισμα των γωνιών προσπτώσεως και ανακλάσεως β. το διπλάσιο της γωνίας προσπτώσεως γ. το διπλάσιο της γωνίας ανακλάσεως συνέχεια…

Απαντήσεις στα θέματα προαγωγικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

Ένα  σώμα, κατασκευασμένο από υλικό πυκνότητας 2g/cm3, βυθίζεται μέσα σε ογκομετρικό κύλινδρο με νερό, οπότε η στάθμη του νερού ανεβαίνει από τα 50cm3 στα 90cm3.      Να βρείτε:  α. τον όγκο του σώματος 40cm3 β. τη μάζα του 80g συνέχεια…

Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Σεπτεμβρίου Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

 Κατά την ανάκλαση μιας φωτεινής ακτίνας σε επίπεδο καθρέφτη: (Σ, Λ) η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την ανακλώμενη ακτίνα είναι ίση με: α. το άθροισμα των γωνιών προσπτώσεως και ανακλάσεως β. το διπλάσιο της γωνίας προσπτώσεως  γ. το διπλάσιο της γωνίας ανακλάσεως συνέχεια…

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

 Ένα  σώμα, κατασκευασμένο από υλικό πυκνότητας 2g/cm3, βυθίζεται μέσα σε ογκομετρικό κύλινδρο με νερό, οπότε η στάθμη του νερού ανεβαίνει από τα 50cm3 στα 90cm3. Να βρείτε: α. τον όγκο του σώματος β. τη μάζα του  συνέχεια…


Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων