Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: μηχανική ενέργεια

Τι ονομάζεται μηχανική ενέργεια ενός σώματος; Να γράψετε τον σχετικό τύπο και να διευκρινίσετε κάθε σύμβολό του Απάντηση Μηχανική ενέργεια ενός σώματος ονομάζεται το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας του σώματος Μ=Κ+U όπου  Μ η μηχανική, Κ η κινητική και U η δυναμική ενέργεια συνέχεια…

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: κινητική ενέργεια

Πώς υπολογίζουμε την κινητική ενέργεια ενός σώματος;     Απάντηση  Την κινητική ενέργεια ενός σώματος την υπολογίζουμε με τη βοήθεια της σχέσης:Κ=1/2m.υ2 όπου Κ η κινητική ενέργεια του σώματος, m η μάζα του και υ η ταχύτητά του. συνέχεια…

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: βαρυτική ενέργεια

Τη βαρυτική δυναμική ενέργεια ενός σώματος την υπολογίζουμε με τη βοήθεια της σχέσης: U=w.h     ή      U=m.g.h όπου U η βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος, m η μάζα του, w το βάρος του, g η επιτάχυνση της βαρύτητας στον τόπο που βρίσκεται το σώμα και hτο ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώμα σε σχέση με το (οριζόντιο) επίπεδο αναφοράς. συνέχεια…

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: έργο δύναμης

Κιβώτιο βάρους w=50N μεταφέρεται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο, κατά Δx=10m, με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F=100Ν και τριβής από το δάπεδοT=60Ν.  Να βρεθεί το έργο:   α. της δύναμης F   β. της τριβής T   γ. του βάρους w του κιβωτίου και   δ. της κάθετης αντίδρασης N του δαπέδου συνέχεια…

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για “ανήσυχους” μαθητές Β΄ Γυμνασίου: ποιο είναι πιο βαρύ;

Μια  ζυγαριά με ίσους βραχίονες, όπως αυτή που φαίνεται στην εικόνα, ισορροπεί έχοντας στον δεξιό της δίσκο έναν ξύλινο κύλινδρο και  στον αριστερό της ένα βαράκι οπότε: α. πιο βαρύ είναι το βαράκι β. πιο βαρύς είναι ο κύλινδρος γ. το βαράκι και ο κύλινδρος έχουν ίσα βάρη… συνέχεια…


Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων