Απαντήσεις στα θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

Το αυτοκίνητο που φαίνεται στην εικόνα κινήθηκε προς τα πίσω. Να βρείτε (η κλίμακα είναι σε μέτρα): Α. την αρχική και την τελική του θέση (+2m, -4m) Β. τη μετατόπισή του (-6m) συνέχεια…

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

Το αυτοκίνητο που φαίνεται στην εικόνα κινήθηκε προς τα πίσω. Να βρείτε (η κλίμακα είναι σε μέτρα): Α. την αρχική και την τελική του θέση Β. τη μετατόπισή του συνέχεια…

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη

Κιβώτιο μεταφέρεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο κατά 5m, με την επίδραση οριζόντιας δύναμης 20Ν και τριβής 10Ν.  Να βρεθεί το έργο: α. της οριζόντιας δύναμης β. της τριβής   γ. του βάρους του κιβωτίου και δ. της κάθετης αντίδρασης του επιπέδου συνέχεια…

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη

Οι θέσεις ενός αυτοκινήτου για διάφορες χρονικές στιγμές φαίνονται στην εικόνα. Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε ότι η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλή; Απάντηση 1ος τρόπος: βρίσκοντας ότι σε κάθε περίπτωση σε ίσους χρόνους οι μετατοπίσεις του είναι ίσες π.χ. κατά το χρονικό διάστημα 0,1s έως 0,4s που είναι ίσο με 0,3s η μετατόπιση είναι +8m-(+2m)=+6m και κατά το χρονικό διάστημα 0,2s έως 0,5s που […]

Απαντήσεις στις Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη

(Σ) Για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει έναν καταναλωτή και της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του συνδέονται μ ’αυτόν: α. το αμπερόμετρο παράλληλα και το βολτόμετρο σε σειρά β. και τα δύο όργανα σε σειρά γ. και τα δύο όργανα παράλληλα δ. το αμπερόμετρο σε σειρά και το βολτόμετρο παράλληλα συνέχεια…


Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων