Αρχεία για 'ΛΥΚΕΙΟ' Κατηγορία

Περιηγήστε τώρα στα αρχεία για ΛΥΚΕΙΟ κατηγορία.

Όλες οι περιπτώσεις υπολογισμού χρόνου στις ταλαντώσεις

Να βρεθεί ο χρόνος (το χρονικό διάστημα) που μεσολαβεί από τη στιγμή που το σώμα βρίσκεται 

α. στη θέση 1 απομακρυνόμενο από τη θέση ισορροπίας του Ο, μέχρι να βρεθεί στη θέση 2 επιστρέφοντας προς αυτήν

β. στη θέση 2 επιστρέφοντας στη θέση ισορροπίας του Ο, μέχρι να βρεθεί στη θέση 3 απομακρυνόμενο από αυτήν

χρόνος

Ροπή αδράνειας “σύνθετων” και “λειψών” στερεών

Η παράσταση όμως m1r12+m2r22+…+mkrk2 είναι η ροπή αδράνειας ΙΚ του τμήματος Κ και η παράσταση mk+1rk+12+mk+2rk+22+…+mnrn2 είναι η ροπή αδράνειας ΙΜ του τμήματος Μ
Άρα η ροπή αδράνειας του στερεού μπορεί να γραφεί: Ι=ΙΚ+ΙΜ

ροπή αδράνειας

Όλες οι περιπτώσεις στο Φαινόμενο Doppler

Ηχητική πηγή παράγει ήχο συχνότητας f  και κινείται ευθύγραμμα ομαλά με ταχύτητα τ προς ανακλαστική επιφάνεια που επίσης κινείται ευθύγραμμα ομαλά προς την πηγή με ταχύτητα u
Ανάμεσα στην πηγή και την ανακλαστική επιφάνεια  βρίσκεται παρατηρητής που κινείται ευθύγραμμα ομαλά προς…

φαινόμενο Doppler

Το γεράκι και το περιστέρι

Κάποια χρονική στιγμή το περιστέρι, γυρίζοντας το κεφάλι του προς τα πίσω, διαπιστώνει με τρόμο ότι ένα γεράκι πετά προς το μέρος του, στο ίδιο ύψος και με την ίδια πορεία, οπότε το περιστέρι…

το γεράκι

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012 στη Φυσική Κατεύθυνσης

Θεωρώ ως εξαιρετικό για Πανελλήνιες (και όχι μόνο)

το (σωστά διατυπωμένο) ερώτημα Γ4,

πλούσιο σε Φυσική και Μαθηματικά,

που δίνει τη δυνατότητα επιτυχίας, δικαίωσης και διάκρισης σε μαθητές

που εκτός από πολύ καλές “ξερές” γνώσεις,

διαθέτουν κριτική ικανότητα και στρατηγική,

μπορούν να αναλύσουν και να συνθέσουν,

βλέπουν ένα φαινόμενο ως σύνολο, αλλά και ως τμήματα,

διακρίνουν τη θέση αλλαγής της ποιότητας εξέλιξης μιας πορείας …

συνέχεια…


Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων