Αρχεία για 'ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ' Κατηγορία

Περιηγήστε τώρα στα αρχεία για ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ κατηγορία.

Απαντήσεις στα θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Σεπτεμβρίου Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

Κατά την ανάκλαση μιας φωτεινής ακτίνας σε επίπεδο καθρέφτη:
(Σ, Λ) η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την ανακλώμενη ακτίνα είναι ίση με:

α. το άθροισμα των γωνιών προσπτώσεως και ανακλάσεως

β. το διπλάσιο της γωνίας προσπτώσεως

γ. το διπλάσιο της γωνίας ανακλάσεως

συνέχεια…

Απαντήσεις στα θέματα προαγωγικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

Ένα  σώμα, κατασκευασμένο από υλικό πυκνότητας 2g/cm3, βυθίζεται μέσα σε ογκομετρικό κύλινδρο με νερό, οπότε η στάθμη του νερού ανεβαίνει από τα 50cm3 στα 90cm3.      Να βρείτε: 

α. τον όγκο του σώματος 40cm3

β. τη μάζα του 80g

συνέχεια…

Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Σεπτεμβρίου Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

 Κατά την ανάκλαση μιας φωτεινής ακτίνας σε επίπεδο καθρέφτη:

(Σ, Λ) η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την ανακλώμενη ακτίνα είναι ίση με:

α. το άθροισμα των γωνιών προσπτώσεως και ανακλάσεως

β. το διπλάσιο της γωνίας προσπτώσεως 

γ. το διπλάσιο της γωνίας ανακλάσεως

συνέχεια…

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

 Ένα  σώμα, κατασκευασμένο από υλικό πυκνότητας 2g/cm3, βυθίζεται μέσα σε ογκομετρικό κύλινδρο με νερό, οπότε η στάθμη του νερού ανεβαίνει από τα 50cm3 στα 90cm3.

Να βρείτε:

α. τον όγκο του σώματος

β. τη μάζα του 

συνέχεια…

Απαντήσεις στα Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

Δύο αντιστάτες έχουν αντιστάσεις 3Ω ο πρώτος και 7Ω ο δεύτερος.

Να βρεθεί η ολική αντίσταση του συστήματός του όταν αυτοί συνδέονται: 

α. σε σειρά  10Ω  

β. παράλληλα  2.1Ω

συνέχεια…


Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων