Αρχεία για 'ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ' Κατηγορία

Περιηγήστε τώρα στα αρχεία για ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ κατηγορία.

Απαντήσεις στα θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

Χωρίς τίτλο(Σ, Λ) Η γωνία που σχηματίζεται από την προσπίπτουσα και την ανακλώμενη ακτίνα είναι ίση με: 

α. το διπλάσιο της γωνίας πρόσπτωσης    

β. το διπλάσιο της γωνίας ανάκλασης

γ. το άθροισμα των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης 

δ. τη διαφορά των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης

συνέχεια…

Απαντήσεις στα Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

ΦυσικηΑ. (Σ, Λ) το απεσταγμένο (καθαρό) νερό πήζει :

α. στους 0οC 

β. στους 273οC   

γ. στους 0Κ 

δ. στους 273Κ

Β. (Σ, Λ)  Το απόλυτο μηδέν είναι η θερμοκρασία:

α. 0οC      β. -273Κ   

γ. 0Κ       δ. -273οC

συνέχεια…

Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

Χωρίς τίτλο(Σ, Λ) Η γωνία που σχηματίζεται από την προσπίπτουσα και την ανακλώμενη ακτίνα είναι ίση με:

α. το διπλάσιο της γωνίας πρόσπτωσης    

β. το διπλάσιο της γωνίας ανάκλασης

γ. το άθροισμα των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης 

δ. τη διαφορά των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης

συνέχεια…

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

βιβλ. Β΄ΓυμνΑ. (Σ, Λ) το απεσταγμένο (καθαρό) νερό πήζει :

α. στους 0οC     

β. στους 273οC    

γ. στους 0Κ      

δ. στους 273Κ

Β. (Σ, Λ)  Το απόλυτο μηδέν είναι η θερμοκρασία:

α. 0οC      β. -273Κ        γ. 0Κ    δ. -273οC

συνέχεια…

Απαντήσεις στα θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Σεπτεμβρίου Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

Κατά την ανάκλαση μιας φωτεινής ακτίνας σε επίπεδο καθρέφτη:
(Σ, Λ) η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την ανακλώμενη ακτίνα είναι ίση με:

α. το άθροισμα των γωνιών προσπτώσεως και ανακλάσεως

β. το διπλάσιο της γωνίας προσπτώσεως

γ. το διπλάσιο της γωνίας ανακλάσεως

συνέχεια…


Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων