Αρχεία για 'Απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου' Κατηγορία

Περιηγήστε τώρα στα αρχεία για Απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου κατηγορία.

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: υδροστατική πίεση

Το υδραυλική πιεστήριο αποτελείται από δύο  συγκοινωνούντα δοχεία διαφορετικών σταθερών διατομών Α1 και Α2 , που περιέχουν συνήθως λάδι και φράσσονται με έμβολα.

Αν στο μικρό έμβολο ασκήσουμε μια δύναμη… 

http://ekountouris.blogspot.gr/2015/02/blog-post_19.html

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: απλό εκκρεμές

θέτουμε το εκκρεμές σε ταλάντωση, μετράμε τον χρόνο δέκα πλήρων αιωρήσεων και υπολογίζουμε την τιμή της περιόδου: για διάφορες μικρές τιμές της γωνίας απόκλισης (με σταθερό μήκος 100cm)…

http://ekountouris.blogspot.gr/2015/02/blog-post_13.html

Απάντηση ερώτησης του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄Γυμνασίου: αδράνεια

Όταν το λεωφορείο σταματήσει απότομα το σώμα του όρθιου επιβάτη θα συνεχίσει,για λόγους αδρανείας, να κινείται εκτός από το κατώτατο τμήμα του (τα άκρα πόδια) που, λόγω της τριβής που δέχονται τα παπούτσια από το πάτωμα του λεωφορείου, θα σταματήσει…

αδράνεια

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: δυνάμεις

Πόση δύναμη πρέπει να ασκήσουμε στο κιβώτιο, για να μη μας το “πάρει” ο αέρας, αν: α. το δάπεδο είναι λείο,  β. το δάπεδο ασκεί στο κιβώτιο τριβή 30Ν,  γ. το δάπεδο ασκεί στο κιβώτιο δύναμη 50Ν…

άσκηση

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: βάρος

Το βάρος ενός σώματος έχει σημείο εφαρμογής ένα σημείο του σώματος (που λέγεται κέντρο βάρους ή κέντρο μάζας), διεύθυνση την κατακόρυφη του τόπου στον οποίο βρίσκεται το σώμα, φορά προς τα κάτω (δηλαδή προς το κέντρο της Γης), και μέτρο που εξαρτάται από…

βάρος

καλό Καλοκαίρι…

Απάντηση στην ερώτηση 10 του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄Γυμνασίου (αδράνεια)

Όταν το λεωφορείο σταματήσει απότομα το σώμα του όρθιου επιβάτη θα συνεχίσει,για λόγους αδρανείας, να κινείται εκτός από το κατώτατο τμήμα του (τα άκρα πόδια) που, λόγω της τριβής που δέχονται τα παπούτσια από το πάτωμα του λεωφορείου, θα σταματήσει…

ερώτηση 10

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (έργο)

  • το έργο είναι μονόμετρο μέγεθος
  • αν το σώμα δεν μετατοπίζεται το έργο της δύναμης είναι ίσο με μηδέν
  • 1J είναι το έργο μιας δύναμης ίσης με 1Ν που ασκείται σε σώμα που μετατοπίζεται, κατά την κατεύθυνσή της, κατά 1m

συνέχεια…

Απάντηση στην ερώτηση 10 του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄Γυμνασίου (αδράνεια)

Όταν το λεωφορείο σταματήσει απότομα το σώμα του όρθιου επιβάτη θα συνεχίσει, για λόγους αδρανείας, να κινείται εκτός από το κατώτατο τμήμα του (τα άκρα πόδια) που, λόγω της τριβής που δέχονται τα παπούτσια από…

συνέχεια…

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για «ανήσυχους» μαθητές Β΄Γυμνασίου (η καλύτερη αγορά)

Από ένα υποθετικό κατάστημα που πουλάει ενέργειες ένας μαθητής αγόρασε  μια ποσότητα ενέργειας, με μορφή κινητικής, πληρώνοντας 3euro  και μια μαθήτρια …

συνέχεια…


Top