Αρχεία για 'Απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου' Κατηγορία

Περιηγήστε τώρα στα αρχεία για Απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου κατηγορία.

Απάντηση σε ερώτηση του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄Γυμνασίου : αδράνεια

Όταν το λεωφορείο σταματήσει απότομα το σώμα του όρθιου επιβάτη θα συνεχίσει,για λόγους αδρανείας,να κινείται εκτός από το κατώτατο τμήμα του (τα άκρα πόδια) που, λόγω της τριβής που δέχονται τα παπούτσια από το πάτωμα του… 

συνέχεια…

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: κλίμακες θερμοκρασίας


Ο Κέλσιος (Celsius) όρισε ως μηδέν βαθμούς της κλίμακάς του (0οC) τη θερμοκρασία στην οποία λιώνει ο (προερχόμενος από απεσταγμένο νερό) πάγος (με προϋπόθεση ότι η ατμοσφαιρική πίεση ίση με 1Atm) και ως εκατό βαθμούς (100ο C)…
κλίμακες θερμοκρασίας

Πρόχειρο διαγώνισμα στη Φυσική Β΄Γυμνασίου: ενέργεια


(Σ) Αν η κινητική ενέργεια ενός σώματος είναι 100J και η μηχανική του 400J τότε η δυναμική του είναι:
α. 100J, β. 200J, γ. 300J, δ. 400J

πρόχειρο διαγώνισμα

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: υδροστατική πίεση

Το υδραυλική πιεστήριο αποτελείται από δύο  συγκοινωνούντα δοχεία διαφορετικών σταθερών διατομών Α1 και Α2 , που περιέχουν συνήθως λάδι και φράσσονται με έμβολα.

Αν στο μικρό έμβολο ασκήσουμε μια δύναμη… 

http://ekountouris.blogspot.gr/2015/02/blog-post_19.html

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: απλό εκκρεμές

θέτουμε το εκκρεμές σε ταλάντωση, μετράμε τον χρόνο δέκα πλήρων αιωρήσεων και υπολογίζουμε την τιμή της περιόδου: για διάφορες μικρές τιμές της γωνίας απόκλισης (με σταθερό μήκος 100cm)…

http://ekountouris.blogspot.gr/2015/02/blog-post_13.html

Απάντηση ερώτησης του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄Γυμνασίου: αδράνεια

Όταν το λεωφορείο σταματήσει απότομα το σώμα του όρθιου επιβάτη θα συνεχίσει,για λόγους αδρανείας, να κινείται εκτός από το κατώτατο τμήμα του (τα άκρα πόδια) που, λόγω της τριβής που δέχονται τα παπούτσια από το πάτωμα του λεωφορείου, θα σταματήσει…

αδράνεια

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: δυνάμεις

Πόση δύναμη πρέπει να ασκήσουμε στο κιβώτιο, για να μη μας το “πάρει” ο αέρας, αν: α. το δάπεδο είναι λείο,  β. το δάπεδο ασκεί στο κιβώτιο τριβή 30Ν,  γ. το δάπεδο ασκεί στο κιβώτιο δύναμη 50Ν…

άσκηση

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: βάρος

Το βάρος ενός σώματος έχει σημείο εφαρμογής ένα σημείο του σώματος (που λέγεται κέντρο βάρους ή κέντρο μάζας), διεύθυνση την κατακόρυφη του τόπου στον οποίο βρίσκεται το σώμα, φορά προς τα κάτω (δηλαδή προς το κέντρο της Γης), και μέτρο που εξαρτάται από…

βάρος

καλό Καλοκαίρι…

Απάντηση στην ερώτηση 10 του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄Γυμνασίου (αδράνεια)

Όταν το λεωφορείο σταματήσει απότομα το σώμα του όρθιου επιβάτη θα συνεχίσει,για λόγους αδρανείας, να κινείται εκτός από το κατώτατο τμήμα του (τα άκρα πόδια) που, λόγω της τριβής που δέχονται τα παπούτσια από το πάτωμα του λεωφορείου, θα σταματήσει…

ερώτηση 10


Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων