Εργασία του moodle

Χωρίς τίτλο

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εργασία του moodle

Μια γεύση από Χειμώνα..

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μια γεύση από Χειμώνα..

Σκοπός και παιδαγωγικές αρχές του νηπιαγωγείου

Σκοπός του νηπιαγωγείου

Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την οικογένεια), θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα.

247747_4621214650435_508610592_n

Παιδαγωγικές αρχές Προγράμματος Σπουδών

 • Θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας

 

 • Το πρόγραμμα προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις του κάθε παιδιού και εξασφαλίζοντας την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών, όπως είναι π.χ. τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες

 

 • Παρέχονται ευκαιρίες για τη στήριξη της πολιτισμικής ταυτότητας και της γλώσσας όλων των παιδιών

 

 • Βασιζόμαστε στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες ώστε να συνδέεται η γνώση με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο

 

 • Ενισχύεται η αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, η συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων και γενικά το άνοιγμα του Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία

 

 • Ενοποιείται η γνώση και προάγεται η διαθεματικότητα.

 

 • Το πρόγραμμα πρέπει να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να προάγει, τη γνώση, την κατανόηση και την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών. Επίσης, να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης, την επιλογή και τη χρήση ποικίλου υλικού την προσέγγιση και παρουσίαση διαφόρων θεμάτων με πολλούς τρόπους.

 

 • Δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να εξασκούν τις δεξιότητες τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς προάγοντας την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τη λύση προβλημάτων

 

 • Επιτρέπουμε στα παιδιά να κάνουν λάθη, δεν τροφοδοτούμε απλώς με ‘‘σωστές ’’ απαντήσεις, αλλά αξιοποιούμε ανάλογα τα λάθη τους κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου.

 

 • Δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με πολλούς τρόπους, όπως με το παιχνίδι, τη δραματοποίηση, τη γραφή, τη ζωγραφική, κ. ά.

 

 • Ενισχύεται η αυτοαντίληψη και η αυτονομία

 

 • Στηρίζουμε το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα προγράμματα

 

 • Αναδεικνύουμε το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου προγράμματος

 

 • Ενσωματώνουμε όπου είναι δυνατόν, την τεχνολογία στις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος και αξιοποιούμε ποικιλία πηγών πληροφόρησης, όπως το διαδίκτυο

 

 • Ενσωματώνουμε την αξιολόγηση στο πρόγραμμα, συνήθως στο τέλος της ημέρας ή μετά το πέρας των δραστηριοτήτων μας, συζητώντας με τα νήπια το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας.

 

 • Θέλουμε το πρόγραμμα μας να μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εποχής μας.
Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σκοπός και παιδαγωγικές αρχές του νηπιαγωγείου

Καλημέρα κόσμε!

Καλωσήρθατε στο Blogs.sch.gr. Αυτό είναι το πρώτο σας άρθρο. Αλλάξτε το ή διαγράψτε το και αρχίστε το «Ιστολογείν»!

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | 1 σχόλιο