Μαθήματα

Το πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:
1.Γλώσσα
2.Μαθηματικά
3.Φυσική Αγωγή
4.Καλλιτεχνικά
5.Πληροφορική
6.Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή
7.Mουσική

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. παρέχει προεπαγγελματική εκπαίδευση στις εξειδικεύσεις:
1.Φυτικής παραγωγής – Τροφίμων και Περιβάλλοντος
2.Οικονομίας και Διοίκησης
3.Αυτόνομης διαβίωσης

Επίσης ,στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. υποστηρίζουν εξατομικευμένα τους μαθητές οι εξης:
1.Κοινωνική Λειτουργός
2.Ψυχολόγος
3.Φυσικοθεραπευτής
4.Βοηθητικό προσωπικό
5.Λογοθεραπευτής
6.Νοσηλεύτρια

Αφήστε μια απάντηση