Το σχολείο μας

Το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) είναι ένα Επαγγελματικό Σχολείο που απευθύνεται σε ΑΜΕΑ.

* Μπορείς να εγγραφείς στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εάν έχεις ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια Γενική ή Ειδική Εκπαίδευση και έχεις σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες έχουν διαπιστωθεί από το αρμόδιο ΚΕΣΥ.

* Η φοίτηση στο ΕΕΕΕΚ διαρκεί τουλάχιστον 5 χρόνια και έχει υποχρεωτικές παρουσίες.

* Οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική, Κοινωνική Επαγγελματική Αγωγή, Γυμναστική, Μουσική, Καλλιτεχνικά κτλ) ενώ παράλληλα αποκτούν γενικές – ακαδημαϊκές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, προεπαγγελματικές – επαγγελματικές δεξιότητες. Επιπλέον, οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ παρακολουθούν και εργαστηριακά μαθήματα (όπως Γεωπονία, Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική, Χειροτεχνία, Υδραυλική, Αγγειοπλαστική κ.ά.) ανάλογα με τις εγκεκριμένες ειδικότητες κάθε ΕΕΕΕΚ.

* Αποφοιτώντας από το ΕΕΕΕΚ αποκτάς Απολυτήριο εργασιακά ισότιμο με το Απολυτήριο Γυμνασίου, το οποίο όμως δεν επιτρέπει τη συνέχιση των σπουδών στο Λύκειο. Αποκτάς επίσης πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1.

Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 2004 και εχει στεγαστεί στο χώρο του 1ου και 2ου Γυμνασίου Νάξου σε προκάτ αίθουσες.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 89813/Γ6,03-09-2004

οι εξειδικεύσεις του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Νάξου είναι:

α. Φυτικών και Ζωικών Προιόντων

β. Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες του σχολείου μας:

* Επαγγελματική κατάρτιση σε Μαγειρική-Ζαχαροπλαστική και Φυτικη-Ζωική παραγωγή.

* Υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα άτομα και τις οικογένειες τους.

* Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες.

* Δημιουργική έκφραση και ψυχαγωγία.

* Προώθηση στην απασχόληση.

Στο προσωπικό του σχολείου εκτός από τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ88, ΠΕ78, ΠΕ86 υπάρχει και υποστηρικτικό ειδικευμένο προσωπικό:

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υποσελίδες