Μετρητής

Μετρητής είναι η μεταβλητή, η οποία μετρά πόσες φορές επαληθεύεται μια συνθήκη (κάθε φορά αυξάνεται κατά μία μονάδα).

Στο Scratch ο μετρητής πραγματοποιείται δημιουργώντας μια μεταβλητή (δημιούργησε μεταβλητή) με το όνομα ΜΕΤΡΗΤΗΣ και κάθε φορά που μετρά αυξάνεται κατά μία μονάδα.

Ο συμβολισμός αυτός σημαίνει «αύξησε κατά 1 την τιμή της μεταβλητής Μετρητής».

Διαθέσιμες εντολές για τον μετρητή, όπως και για κάθε μεταβλητή είναι:

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων