Μεταβλητή

[Α] Τι είναι Μεταβλητή?

Μεταβλητή είναι ένα μέγεθος του οποίου το περιεχόμενο (τιμή) μπορεί να μεταβάλλεται κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεταβλητή στον προγραμματισμό δεν έχει την ίδια έννοια που έχει η μεταβλητή στα Μαθηματικά. Στον προγραμματισμό σε μία μεταβλητή Χ τοποθετούμε (εκχωρούμε) μία τιμή, δηλαδή, στη θέση μνήμης που αντιστοιχεί στη μεταβλητή Χ αποθηκεύουμε προσωρινά μία τιμή.

  • Μια μεταβλητή μπορεί να έχει μόνο μια τιμή κάθε φορά, αλλά μπορούμε να αλλάζουμε / αντικαθιστούμε την τιμή αυτή όποτε θέλουμε. Η παλιά τιμή χάνεται.
  • Καλό είναι να δίνουμε στις μεταβλητές κατάλληλο όνομα, έτσι ώστε να «θυμίζει» το μέγεθος που αντιπροσωπεύει.
  • Μια μεταβλητή αντιστοιχεί σε μια θέση μνήμης του υπολογιστή.
  • Η τιμή που έχει μια μεταβλητή είναι το περιεχόμενο της θέσης μνήμης του υπολογιστή.
  • Μπορούμε να έχουμε πολλές διαφορετικές μεταβλητές, όσες χρειαζόμαστε. Κάθε μεταβλητή περιέχει και μια ξεχωριστή τιμή.

Προσοχή:
Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μεταβλητές με το ίδιο όνομα. Δύο μεταβλητές, όμως, μπορούν να έχουν την ίδια τιμή.

[B] Μεταβλητές στο Scratch

Διαθέσιμες εντολές για τις Μεταβλητές είναι:

x_se_0.jpg Εκχωρεί στη μεταβλητή «x» την τιμή «0».
x_kata_1.jpg Αλλάζει την τιμή της μεταβλητής «x» κατά μία μονάδα.
emfanise_x.jpg Εμφανίζει την τιμή της μεταβλητής «x» στη σκηνή.
apokrupsi_x.jpg Αποκρύπτει από τη σκηνή την τιμή της μεταβλητής «x».
Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων