↑ Επιστροφή σε Γ΄Γυμνασίου

Κεφ 1ο: Προγραμματισμός

Θεωρία

  1. Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και τον Προγραμματισμό
  2. Κατηγορίες Λαθών Προγραμματισμού
  3. Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο της Γ’ γυμνασίου
  4. Σημειώσεις για τον Προγραμματισμό

[Πηγή εικόνας http://lexiconcs.wikispaces.com]

Δραστηριότητες

Σχήμα 1: Δείτε την Ανάλυση του προβλήματος «Οργάνωση Εκπαιδευτικής Εκδρομής» σε απλούστερα προβλήματα.

Αλγόριθμος: Δείτε την εκτέλεση του αλγορίθμου για τη δημιουργία ενός λουλουδιού. Ικανοποιούναι όλες οι ιδιότητες που πρέπει να πληροί ένας αλγόριθμος;

Βίντεο: Δείτε πώς «τρέχει» ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή.

Άσκηση 1: Επισκεφθείτε το άρθρο Το Πρόβλημα του Βοσκού και βρείτε τους αλγορίθμους που θα λύσουν τα προβλήματα.

Άσκηση 2: Να συμπληρώσετε στην σωστή σειρά τον Κύκλο Ζωής ενός Προγράμματος και την Διαδικασία Ανάπτυξης ενός προγράμματος.

Προσπαθήστε να λύσετε τις ασκήσεις από το Πρόσθετο ψηφιακό υλικό (τέλος κεφαλαίου) στο εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο της Γ΄Γυμνασίου.

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων