↑ Επιστροφή σε Κεφ 3: Πολυμέσα

[Γ] Βίντεο – Κινούμενο σχέδιο – Ήχος

[Γ] Βίντεο – Κινούμενο σχέδιο

Ένα βίντεο αποτελείται από μια διαδοχική σειρά φωτογραφιών, οι οποίες απέχουν χρονικά μεταξύ τους μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου. Η γρήγορη εναλλαγή τους μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει συνεχόμενη κίνηση. Τις ίδιες αρχές χρησιμοποιεί και ένα κινούμενο σχέδιο.

Δραστηριότητα 1: Στην εφαρμογή κινούμενο σχέδιο υπάρχουν έξι στιγμιότυπα από 4 διαφορετικά σχέδια. Παρατηρήστε τη  γρήγορη εναλλαγή των σκίτσων αυτών (πατώντας στο κουμπί ΚΙΝΗΣΗ) και αυξομειώστε την ταχύτητα. Στα πόσα στιγμιότυπα ανά δευτερόλεπτο η αίσθηση της κίνησης φαίνεται φυσική;

Πηγή: Ψηφιακό Βιβλίο

[Δ]Ήχος

Δραστηριότητα 2: Μελετήστε τον παρακάτω Χάρτη Εννοιών που αφορά την ψηφιοποίηση του ήχου Κεφάλαιο 3- Πολυμέσα και προσπαθήστε να περιγράψετε τη διαδικασία μετατροπής του ήχου σε ψηφιακή μορφή, καθώς και της αντίστροφης διαδικασίας.

[κλικ στον χάρτη για μεγένθυση]

Πηγή: Πληροφορική γυμνασίου

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων