↑ Επιστροφή σε Β΄Γυμνασίου

Κεφ. 4 – Δίκτυα Υπολογιστών

Δίκτυο υπολογιστών (computer network)

Είναι ένα σύνολο υπολογιστών και συσκευών που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, ώστε να ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται διάφορες συσκευές (εκτυπωτές, σαρωτές, σκληρούς δίσκους) και λογισμικό.

Δείτε την παρακάτω παρουσίαση:

Πηγή: Theodore Goutas στο prezi

Διαδίκτυο (Internet)

Το Διαδίκτυο συνδέει διάφορα δίκτυα και ανεξάρτητους υπολογιστές απ’ όλα τα μέρη του κόσμου μεταξύ τους, έτσι ώστε όλα μαζί να σχηματίζουν ένα ενιαίο δίκτυο

(Διαδίκτυο = Διασύνδεση Δικτύων, Internet= International Network).


Δείτε την παρακάτω παρουσίαση:

Πηγή: giorgito_alex στο slideboom

Αναρτήθηκε στο authorSTREAM από τον/την aSGuest126540

[Β] Τρόπος σύνδεσης στο Διαδίκτυο

 

Δραστηριότητα 1: Σύνδεση ενός υπολογιστή στο Διαδίκτυο

Δραστηριότητα 2: Το σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής

 

Δείτε επίσης την σελίδα: Γνωριμία με το Διαδίκτυο

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων