↑ Επιστροφή σε Α’ Γυμνασίου

Κεφ 3: Η Οθόνη [Β]

Ανάλυση Οθόνης

Άσκηση 1: Ανάλυση μιας εικόνας σε εικονοστοιχεία

  • Τι ονομάζουμε εικονοστοιχείο;

Άσκηση 2: Ανάλυση οθόνης

Παρατηρείστε πώς μια οθόνη με μεγαλύτερη ανάλυση μπορεί να απεικονίσει περισσότερα αντικείμενα, αλλά αυτά εμφανίζονται πιο μικρά.

  • Τι πρέπει να αλλάξουμε, για να βλέπουμε τις εικόνες στην οθόνη μεγαλύτερες;

Μέγεθος Οθόνης

Άσκηση 3: Προσδιορισμός μεγέθους μιας οθόνης

  • Προσπαθήστε να μετρήσετε το μέγεθος της οθόνης. Τι πρέπει να μετρήσετε για να το βρείτε;

Πηγή: Ψηφιακό σχολείο

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων