↑ Επιστροφή σε Στ΄ Δημοτικού

Οι ΤΠΕ και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνία

Σκεφτείτε αρνητικές και θετικές επιπτώσεις των ΤΠΕ στην κοινωνία.

όπως π.χ. στην οικονομία, την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, την αλληλεπίδραση των πολιτισμών, την απομόνωση των ανθρώπων και τη δυνατότητα επικοινωνίας του με άλλα άτομα, τους κινδύνους του Διαδικτύου, κ.α.

Επιπλέον Υλικό:

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων