↑ Επιστροφή σε Γ΄ Δημοτικού

Το τραγούδι της Διατροφής

Το τραγούδι της Διατροφής

Στα ……………………….. λέμε ΝΑΙ
και στα ………………………..  λέμε ΝΑΙ
στα ………………………..  λέμε ΝΑΙ
και στα ……………………….. λέμε ΝΑΙ

Στα ………………………..  λέμε ΝΑΙ
στα ………………………..  λέμε ΝΑΙ
ΟΧΙ λέμε στα ………………………..
ΟΧΙ στα ………………………..  σας
ΟΧΙ λέμε στις ………………………..
ΟΧΙ στα ………………………..

Στα ………………………..  ΝΑΙ
στο ………………………..  ΝΑΙ
στα ………………………..  ΝΑΙ
στη ………………………..  ΝΑΙ
στους ………………………..  ΝΑΙ
………………………..  ΝΑΙ
στο ………………………..  μας ΝΑΙ

Στα ………………………..  λέμε ΝΑΙ
και στα ………………………..  λέμε ΝΑΙ
στο ………………………..  λέμε ΝΑΙ
και στ” ………………………..
Στη ………………………..  λέμε ΝΑΙ
και στη ………………………..  λέμε ΝΑΙ
ΟΧΙ λέμε στη ………………………..

ΟΧΙ στα ………………………..
ΟΧΙ λέμε στις ………………………..
ΟΧΙ στα ………………………..

Μουσική: Λουκιανός Κηλαϊδόνης
Στίχοι: μαθητές της ………. τάξης

Πηγή: Το Ιστολόγιο των ΤΠΕ στο Δημοτικό

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων