Ιουλ 31

Η δύναμη από το υγρό.

Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο βάρους w=10Ν ηρεμεί βυθισμένο σε νερό, όπως στο σχήμα. Αν το εμβαδόν της βάσης
είναι Α=100cm2, να βρεθεί πόσο είναι το βυθισμένο ύψος h, αν η πυκνότητα του νερού είναι ρ=1.000kg/m3 και g=10m/s2.
ή

Ιουλ 28

Η πίεση σε σημεία ενός υγρού.

Στο διπλανό σχήμα, ένα κυλινδρικό δοχείο ύψους h είναι γεμάτο με νερό, ενώ στη βάση του είναι συνδεδεμένος ένας σωλήνας, με κατακόρυφο τμήμα το οποίο περιέχει νερό μέχρι ύψος 2h. Τα σημεία Α και Β, είναι δυο σημεία του νερού πολύ κοντά στην κάτω και πάνω βάση
του κυλίνδρου.
i)   Αν το δοχείο είναι εκτός πεδίου βαρύτητας (και προφανώς μακριά από τη Γη) ισχύει:
α) pΑ=pΒ ,   β) pΑ=2pΒ,    γ) pΑ-pΒ=ρgh
ii) Αν το δοχείο είναι στην επιφάνεια της Γης, τότε:
α) pΑ=pΒ ,   β) pΑ=2pΒ,    γ) pΑ-pΒ=ρgh, δ) pΒ=ρgh
όπου ρ η πυκνότητα του νερού και g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

 

ή

Ιουλ 25

Μόνιμη και μη μόνιμη στρωτή ροή.

Έστω ότι κατά μήκος του άξονα x  έχουμε μια στρωτή και μόνιμη ροή νερού, το οποίο ας θεωρήσουμε ιδανικό ρευστό, εντός ενός οριζόντιου σωλήνα. Στη θέση x=0, η πίεση είναι p0=2∙105Ν/m2, ενώ η πυκνότητα του νερού είναι ρ=1.000kg/m3.
i)   Αν η ταχύτητα ροής του νερού κατά μήκος του άξονα δίνεται από την εξίσωση υ=1+2x (S.Ι.), να υπολογιστούν η ταχύτητα και η επιτάχυνση ενός σωματιδίου νερού, καθώς και η πίεση στη θέση x=2m.
ii)  Αν η ροή δεν είναι μόνιμη, αφού η ταχύτητα σε κάθε θέση x, δίνεται από την εξίσωση υ=1+2x+0,2t (S.Ι) να βρεθούν:
α) Η ταχύτητα και η επιτάχυνση ενός σωματιδίου ρευστού στη θέση x=2m σε συνάρτηση με το χρόνο.
β) Η πίεση στη θέση x=2m σε συνάρτηση με το χρόνο.
ή

Ιουλ 24

Μερικές εισαγωγικές ερωτήσεις στα ρευστά.

Αρχίζοντας τη μελέτη των ρευστών, ας δούμε εισαγωγικά μερικές έννοιες.
Ερώτηση 1η:
Ένα αέριο περιγράφεται από ένα καταστατικό μέγεθος, που ονομάζεται πίεση. Έτσι αν σε ένα δοχείο υπάρχει ένα αέριο σε κατάσταση ισορροπίας, η πίεση έχει κάποια τιμή (pV=nRΤ), με αποτέλεσμα αν στο εσωτερικό του πάρουμε μια επιφάνεια εμβαδού Α, θα δεχτεί κάθετη δύναμη,
μέτρου F=p∙Α.
Η ίδια δύναμη θα ασκηθεί στην επιφάνεια, είτε το δοχείο βρίσκεται στην επιφάνεια της Γης, είτε στο διάστημα, έξω από το πεδίο βαρύτητας.
Ισχύει το ίδιο και στα υγρά;
ή
Μερικές εισαγωγικές ερωτήσεις στα ρευστά.

Ιουλ 17

Πληροφορίες από ένα διάγραμμα απομάκρυνσης.

Ένα σώμα εκτελεί μια ΑΑΤ μεταξύ των ακραίων θέσεων ΚΛ, γύρω από τη θέση ισορροπίας Ο και στο διάγραμμα δίνεται η απομάκρυνσή του σε συνάρτηση με το χρόνο.
i) Τη στιγμή t=0, το σώμα βρίσκεται στο σημείο:
α) Κ,          β) Μ, γ) Ο,   δ) Ν,   ε) Λ.
ii) Η απόσταση των σημείων ΚΛ είναι ίση με ……m.
iii) Η μέγιστη ταχύτητα του σώματος στη διάρκεια της ταλάντωσής του έχει  μέτρο…..m/s.
iv) Τη στιγμή t1 η ταχύτητα του σώματος είναι:
 α) Θετική, β) αρνητική,  γ) μηδενική.
v) Τη στιγμή t1 η επιτάχυνση του σώματος είναι:
 α) Θετική, β) αρνητική,  γ) μηδενική.
vi) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά την ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο;
vii) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά την επιτάχυνση του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο;
ή.
Πληροφορίες από ένα διάγραμμα απομάκρυνσης.
Πληροφορίες από ένα διάγραμμα απομάκρυνσης.

Ιουν 16

Θέματα Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων Φυσικής Κατ. 2015

Τα θέματα :  ΕΔΩ

Και σε Word,

Ιουν 15

Θέματα Παγκύπριων εξετάσεων στη Φυσική 2015.

Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Αλλά και τα θέματα Φυσικής 4 Τ.Σ, με κλικ εδώ.

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων