Ένα κύμα σε άπειρο μέσον

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, πολύ μεγάλου μήκους, διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά (θετική φορά) ένα αρμονικό κύμα, πλάτους Α=0,2m και μήκους κύματος λ=2m, με ταχύτητα υ=1m/s. Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα κύμα σε άπειρο μέσον’ »

Ένα κύμα και το διάγραμμα της φάσης

Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και στο διάγραμμα δίνεται η φάση της απομάκρυνσης των σημείων του μέσου τη χρονική στιγμή t1=3,4s, όπου τη στιγμή t0=0   Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα κύμα και το διάγραμμα της φάσης’ »

Δυο κύματα με την ίδια εξίσωση κύματος.

Κατά μήκος δύο γραμμικών ελαστικών μέσων και από αριστερά προς τα  δεξιά (θετική κατεύθυνση) διαδίδονται δύο αρμονικά κύματα με το ίδιο πλάτος Α=0,2m και την ίδια ταχύτητα διάδοσης υ=2m/s. Συνέχεια του άρθρου ‘Δυο κύματα με την ίδια εξίσωση κύματος.’ »

Ένα κύμα και οι φάσεις της απομάκρυνσης σημείων

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με έναν προσανατολισμένο άξονα x και από αριστερά προς τα δεξιά (προς τη θετική κατεύθυνση), διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα. Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα κύμα και οι φάσεις της απομάκρυνσης σημείων’ »

Αν το κύμα οδεύει προς τα αριστερά.

Σε γραμμικό ελαστικό μέσο και από τα δεξιά προς τ’ αριστερά (προς την αρνητική κατεύθυνση) διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα με στιγμιότυπο τη στιγμή t0=0, όπως στο πρώτο από τα διπλανά διαγράμματα. Συνέχεια του άρθρου ‘Αν το κύμα οδεύει προς τα αριστερά.’ »

Μια μεταβλητή δύναμη μετακινεί ένα σώμα

Ένα σώμα μάζας m ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t=0, δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής οριζόντιας δύναμης,η τιμή της οποίας μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως στο παρακάτω σχήμα, Συνέχεια του άρθρου ‘Μια μεταβλητή δύναμη μετακινεί ένα σώμα’ »

Η ορμή εξαιτίας σταθερής και μεταβλητής δύναμης

Α) Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο σώμα αυτό μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, μέτρου F=4Ν. Συνέχεια του άρθρου ‘Η ορμή εξαιτίας σταθερής και μεταβλητής δύναμης’ »

Πληροφορίες από ένα διάγραμμα θέσης

 

Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της θέσης ενός αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο, για την κίνησή του σε ευθύγραμμο δρόμο. Δίνεται ότι στη διάρκεια της κίνησης αυτής η επιτάχυνση Συνέχεια του άρθρου ‘Πληροφορίες από ένα διάγραμμα θέσης’ »

Από ένα διάγραμμα θέσης…

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα και στο διάγραμμα δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο. Με δεδομένο ότι στα χρονικά διαστήματα που το αυτοκίνητο έχει επιτάχυνση, αυτή παραμένει σταθερή:

i) Μπορείτε να περιγράψετε τις κινήσεις που δείχνει το διάγραμμα, δίνοντας και σύντομες εξηγήσεις;

ii) Σχεδιάστε ένα ποιοτικό διάγραμμα της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο, αν ξεκίνησε από την ηρεμία.

iii) Αν t2-t1=5s, να υπολογιστούν οι ταχύτητες του αυτοκινήτου τις χρονικές στιγμές:

α) t1,       β) t2,      γ) t3.

iv) Αν t1=10s, να υπολογιστεί η ταχύτητά του τη χρονική στιγμή t΄=4s.

v) Να υπολογιστεί η θέση του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή t3=20s.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Από ένα διάγραμμα θέσης, τρεις κινήσεις……
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Από ένα διάγραμμα θέσης, τρεις κινήσεις……

Ένα οδεύον προς τα δεξιά κύμα

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από τα αριστερά προς τα δεξιά διαδίδεται χωρίς απώλειες ένα αρμονικό κύμα, το οποίο τη στιγμή t0=0 φτάνει σε ένα σημείο Ο, το οποίο λαμβάνουμε ως αρχή ενός Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα οδεύον προς τα δεξιά κύμα’ »

Κινήσεις και διάγραμμα ταχύτητας

fl_200

Α) Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και στην αριστερή στήλη έχουν σχεδιασθεί ταχύτητα και επιτάχυνση του αυτοκινήτου. Όπου έχει σημειωθεί επιτάχυνση, αυτή παραμένει σταθερή στη διάρκεια της κίνησης. Συνέχεια του άρθρου ‘Κινήσεις και διάγραμμα ταχύτητας’ »

Μια ΑΑΤ και μια σύνθετη ταλάντωση

Ένα σώμα μάζας 1kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου. Το σώμα συγκρούεται στιγμιαία με άλλο κινούμενο σώμα, με αποτέλεσμα να τίθεται σε ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης:

Συνέχεια του άρθρου ‘Μια ΑΑΤ και μια σύνθετη ταλάντωση’ »