Άρθρα σχετικά με Μάιος, 2013

11η Συνεδρίαση του

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), 
συνεδρίασε τη Παρασκευή 24 Μαΐου 2013, και από ώρα 13:00’ μ.μ. με θέματα: 

1.    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ

2.    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ 32Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3.    ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

4.    ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ 

5.    ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

6.    ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΜΕΧΡΙ 31-8-2013) ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

7.    ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

9η Συνεδρίαση του

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), 
συνεδρίασε τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2013, και από ώρα 13:00’ μ.μ. με θέμα: 
  1. ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (3ο Δημ. Σχολείο Τυμπακίου)