Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Βελτιώσεις θέσεων και οριστικές τοποθετήσεις 2013

Μετά την 17/17-7-2013 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου ανακοινώνονται οι βελτιώσεις θέσεων και οι οριστικές τοποθετήσεις για το 2013.
Δείτε ΕΔΩ

Δηλώσεις Βελτίωσης Θέσης – Οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Σας γνωρίζουμε ότι το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου με την αριθμ. 15/3-7-2013 Πράξη του συνέταξε πίνακες κενών οργανικών θέσεων δασκάλων, νηπιαγωγών, εκπαιδευτικών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων  στα Δημοτικά  σχολεία  και  Νηπιαγωγεία,  τους  οποίους  και  σας  αποστέλλουμε.

Ύστερα από τα ανωτέρω καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:

α) υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου (βελτίωση θέσης)

β) μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

γ) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου για οποιοδήποτε λόγο

να υποβάλουν από τη  από την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 έως και την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:30, δήλωση στην οποία να αναφέρουν τις συγκεκριμένες Σχολικές Μονάδες όπου επιθυμούν να μετατεθούν (βελτίωση θέσης) ή να  τοποθετηθούν οριστικά.  Στις  δηλώσεις  αυτές  μπορούν  να  αναφέρονται  κατά  σειρά  προτίμησης μέχρι είκοσι (20) Σχολικές Μονάδες. 

Επισημαίνεται ότι πέραν των κενών οργανικών θέσεων που αναφέρονται   στους   πίνακες   οι   εκπαιδευτικοί   μπορούν   να   συμπεριλάβουν  στις προτιμήσεις  και  θέσεις  σχολείων  που  πιθανόν  να  κενωθούν  κατά  τη  διαδικασία  των μεταθέσεων.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι θέσεις των δασκάλων και νηπιαγωγών στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση για πρωινό ή απογευματινό ωράριο ή για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια οι δηλώσεις βελτίωσης θέσης και οι δηλώσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών θα αναφέρονται στη σχολική μονάδα και όχι σε συγκεκριμένο τμήμα (κλασικό ή ολοήμερο ή Τ.Υ.)


Οι δηλώσεις Βελτίωσης θέσης – Οριστικής τοποθέτησης υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://dipe.ira.sch.gr/metatheseis/

Δείτε στο πάνω δεξιά μέρος

12η Συνεδρίαση του

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013, και από ώρα 9:30’ π.μ. με θέματα: 

1.    ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ&ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ

2.    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

3.    ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

4.    ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

5.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ενημέρωση για μεταθέσεις εντός

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την καθυστέρηση υλοποίησης των οριστικών τοποθετήσεων και των βελτιώσεων θέσεων (μεταθέσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ότι η συνήθης ακολουθία είναι η εξής: 
 1. Αρχικά γίνονται οι μεταβολές σχολικών μονάδων (Ιδρύσεις, προαγωγές, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί, καταργήσεις, ) από το Υπουργείο.
 2. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις απο περιοχή σε περιοχή (από και προς ειδική αγωγή, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ κλπ). από το Υπουργείο μέσω του ΚΥΣΠΕ.
 3. Ακολουθούν -κλείνοντας- οι οριστικές τοποθετήσεις και οι βελτιώσεις θέσεων (μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.) από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε& Δ.Ε. μέσω των ΠΥΣΠΕ.. 

Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται αργότερα από τις αντίστοιχες (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή εντός του ίδιου ΠΥΣΠΕ) μεταθέσεις και τέλος υπάρχουν οι προσλήψεις των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών. 

11η Συνεδρίαση του

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), 
συνεδρίασε τη Παρασκευή 24 Μαΐου 2013, και από ώρα 13:00’ μ.μ. με θέματα: 

1.    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ

2.    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ 32Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3.    ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

4.    ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ 

5.    ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

6.    ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΜΕΧΡΙ 31-8-2013) ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

7.    ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

9η Συνεδρίαση του

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), 
συνεδρίασε τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2013, και από ώρα 13:00’ μ.μ. με θέμα: 
 1. ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (3ο Δημ. Σχολείο Τυμπακίου)

Καλό

8η Συνεδρίαση του

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), 
συνεδρίασε τη Πέμπτη 18 Απριλίου 2013, και από ώρα 13:30’ μ.μ. με θέματα: 

 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ

 3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
 6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ&ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ
 7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ  
 8. ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΜΕΧΡΙ 31-8-2013) ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΣΤΑ Τ.Ε
 9. τροποποίηση της με Αριθμ. 24/3-10-2012 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου με θέμα: «Τοποθέτηση Υποδ/ντών-Υπεύθυνων σε 4/θ έως 9/θ Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και Υπεύθυνων σε 10/θ έως 12/θ Δημοτικά Σχολεία
 10.  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μπορείτε να δείτε τις αποφάσεις που προέκυψαν από την παραπάνω συνεδρίαση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου (στα θέματα που είναι αναρτημένα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή πατώντας ΕΔΩ)

Συγκρότηση

Συγκροτήθηκε σε σώμα για τη διετία 2013-2014 το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο και ως Συμβούλιο Επιλογής στελεχών. 


Δείτε την απόφαση συγκρότησης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου πατώντας ΕΔΩ


Δείτε την απόφαση συγκρότησης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου ως Συμβουλίου Επιλογής πατώντας ΕΔΩ!