ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανάρτηση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Δ/ντών της ΔΠΕ Βοιωτίας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 19 Ιουλίου 2017

Η Διεύθυνσης της ΔΠΕ Βοιωτίας κάνει ανάρτηση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Δ/ντών της ΔΠΕ Βοιωτίας και ορίζεται ως περίοδος κατάθεσης ενστάσεων για τον τελικό πίνακα από 19-07-2017 έως και 21-07-2017.ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΗΜ: Οι υποψήφιοι εκπ/κοί: Φραγκούλη Ασπασία, Μίχου Βασιλική και Πολυχρονόπουλος Γεώργιος δεν προσήλθαν στη διαδικασία της συνέντευξης με αίτησή τους. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1890 τ.Β’/31-05-2017) οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από τη επιλογή και διαγράφονται από τους αξιολογικούς πίνακες.

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόσκληση εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60, ΠΕ70 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. διδακτικού έτους 2017-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 18 Ιουλίου 2017

A) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60,ΠΕ70,ΠΕ11 Γενικής και Ειδικής Αγωγής καθώς και οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ16,που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας από 19 Ιουλίου 2017 μέχρι και 05 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00.ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 

B) Μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, καλούνται επίσης οι εκπαιδευτικοί  όλων των κλάδων που ήρθαν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας από απόσπαση από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε όποια σχολική μονάδα επιθυμούν και μέχρι 20 προτιμήσεις.ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Γ) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 11, που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε Βοιωτίας και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19, ΠΕ20,ΠΕ05 και ΠΕ07 , που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Βοιωτίας θα κληθούν να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά  που θα τους γνωστοποιηθούν μετά τις 18 Αυγούστου 2017

Οι ενυπόγραφες αιτήσεις απόσπασης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά τελευταίου 3μήνου) θα αποστέλλονται μέσω email (mail@dipe.voi.sch.gr) ή μέσω fax (2261350392) ή αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας.

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει από το ΠΥΣΠΕ μετά από τη ρύθμιση των λειτουργικών υπεραριθμιών και σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αίτηση απόσπασης και αποφασίσουν  να την ανακαλέσουν, να το γνωστοποιήσουν στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  με υπεύθυνη δήλωση.

Κατηγορία Αποσπάσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συνεντεύξεις εκπ/κών υποψήφιων Δ/ντων Σχολικών Μονάδων που αιτήθηκαν αλλαγή ημερομηνίας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Ιουλίου 2017

Tο συμβούλιο της 11ης/13-07-2017 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Επιλογής Βοιωτίας ορίζει νέα ημερομηνία και ώρα συνέντευξης των εκπ/κών που λόγω κωλύματος αιτήθηκαν αλλαγή ημερομηνίας της προσωπικής τους συνέντευξης ως εξής:

Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΩΝ Γ.Α.Κ.

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 30 Ιουνίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥ ΤΩΝ ΓΑΚ

Κατηγορία Αποσπάσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 16/27-06-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 29 Ιουνίου 2017

ΠΡΑΞΗ 16 27-06-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 26 Ιουνίου 2017

6Β4Η4653ΠΣ-ΜΧ6

Κατηγορία Αποσπάσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2017-18

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 21 Ιουνίου 2017

(ΩΞΟΠ4653ΠΣ-0ΛΦ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2017-2018

Κατηγορία Αποσπάσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Ιουνίου 2017

Προγραμματισμός συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ/νσης ΠΕ Βοιωτίας

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΠΡΑΞΗ1η 16.06.2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Ιουνίου 2017

ΠΡΑΞΗ1η Τελικός Αναμορφωμένος πίνακας

Ανάρτηση του τελικού αναμορφωμένου πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψήφιων Δ/ντών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας Δ/νσης Π Ε Βοιωτίας.

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς της ΠΕ και της ΔΕ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 15 Ιουνίου 2017

Λαμβάνοντας υπόψη τη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, τη δυσκολία αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018, επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές ως εξής:

Α. ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 «Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.» Υπενθυμίζουμε ότι για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24 τ.Α΄/13.02.2002), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ.21 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 και της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.4235/2014), του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄/09.02.2007), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ.1/2003 (Φ.Ε.Κ.1 τ.Α΄/3-1-2003) και της αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1461 τ. Β΄/21-10-2005).

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα εδάφια α’ και β’ της παρ.9 της αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (Φ.Ε.Κ.315τ.Β΄/27-02-2008) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνδυασμό και με την αριθμ.Φ.361.34/2/7747/Δ1/24-1-2012 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., ήδη ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επομένως, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, εξετάζονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδουν σχετική απόφαση.

ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017-2018

Κατηγορία Άδειες, Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψήφιων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Βοιωτίας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Ιουνίου 2017

 

Διαβιβαστικό

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »