ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

«Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 70, ΠΕ 60, ΠΕ 11, ΠΕ06, ΠΕ16 για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης. »

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 26 Μαΐου 2017

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 καθώς και ΣΜΕΑΕ-ΤΕ που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση και όσοι μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας με τη διαδικασία των μεταθέσεων 2016-2017 :
1. Να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Παρασκευή  26-05-2017 έως και την  Τρίτη 30-05-2017 και ώρα 23:00 τις προτιμήσεις τους στις αιτήσεις βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης
2. Η δήλωση προτιμήσεων στις αιτήσεις βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων(https://teachers.minedu.gov.gr
3. Κατά τη συμπλήρωση προτιμήσεων (μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη εκτός από τα παρακάτω οργανικά κενά και πιθανά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο.
4. “Οσοι δεν επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση βελτίωσης θέσης ενώ την έχουν ενεργοποιήσει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων υποχρεούνται να στείλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφουν ότι επιθυμούν να σταματήσει η διαδικασία της αίτησης βελτίωσης θέσης.
5. Χειρόγραφες δηλώσεις προτίμησης καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα έχουν καμιά ισχύ.
Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων παρακαλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στη μονάδα τους, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.
6. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

«Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 70, ΠΕ 60, ΠΕ 11, ΠΕ06, ΠΕ16 για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης. »

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 13η/26-05-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 26 Μαΐου 2017

ΠΡΑΞΗ 13η  26-05-2017

Στη Λιβαδειά σήμερα 26 Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.Αποφ./10591/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

 1. Γιαννιό Μιχαήλ, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο
 2. Παγώνη Παναγιώτη, Δ/ντή του 7ου Δ.Σ. Λιβαδειάς ως τακτικό μέλος
 3. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου ως τακτικό αιρετό μέλος
 4. Νίκα Δέσποινα, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό μέλος
 5. Ρουπάκα Ιωάννα, Δ/ντρια του Ειδικού Δ.Σ. Θήβας ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος

και τη Λάμπρου Μαργαρίτα, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 3640/Φ.30/Α/25-05-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Μεταθέσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 22 Μαΐου 2017

Κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18-05-2017 αποφασίστηκε να μην ανακοινωθούν τα οργανικά κενά ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11, ΠΕ06, ΠΕ16 επεδή δεν είχε σταλεί η εγκύκλιος από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις σχολικές μεταβολές 2017-2018.Αναμένεται να ανακοινωθούν στην επόμενη συνεδρίαση.

 

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 12η/18-05-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 18 Μαΐου 2017

ΠΡΑΞΗ 12η  18-05-2017

Στη Λιβαδειά σήμερα 18 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.Αποφ./10591/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

 1. Γιαννιό Μιχαήλ, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο
 2. Παγώνη Παναγιώτη, Δ/ντή του 7ου Δ.Σ. Λιβαδειάς ως τακτικό μέλος
 3. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου ως τακτικό αιρετό μέλος
 4. Νίκα Δέσποινα, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό αιρετό μέλος

και τον Δάκα Ευστάθιο, εκπ/κό ΠΕ 70 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως αναπληρωτή Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 3450/Φ.30/Α/17-05-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΤΥ) ΖΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – Α ΦΑΣΗ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 17 Μαΐου 2017

 –ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΤΥ) ΖΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ2017-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 11η/09-05-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 12 Μαΐου 2017

ΠΡΑΞΗ 11η  09-05-2017

Στη Λιβαδειά σήμερα  09 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.Αποφ./10591/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

 1. Γιαννιό Μιχαήλ, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο
 2. Ράπτη Αστερία, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Λιβαδειάς ως αναπληρωματικό μέλος
 3. Νίκα Δέσποινα, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό μέλος
 4. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό αιρετό μέλος

και τη Λάμπρου Μαργαρίτα, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 3215/Φ.30/Α/08-05-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Αναπληρωτές, Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 9 Μαΐου 2017

afisaprosklisiΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 9.5.2017

Κατηγορία Συνέδρια | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Εγκύκλιοι αποσπάσεων 2017-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 8 Μαΐου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ 2017-2018

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2017-2018, καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2017-2018, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α)από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, β) σε ΚΕΔΔΥ, γ) σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, δ) σε Μουσικά Σχολεία ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και στ) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 09-05-2017 μέχρι 15-05-2017 και ώρα 15.00.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2017-2018

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 09-05-2017 μέχρι 15-05-2017 και ώρα 15.00’.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας   Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2017, β) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις, η οποία λήγει μετά τις 31-08-2017 ή γ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα  Πειραματικά Σχολεία. Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 4 Μαΐου 2017

Ενέργειες Προγραμματισμού ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (1)_signed

 Ενέργειες Προγραμματισμού δημοτικών σχολείων για το 2017-18_signed

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2017-2018 ΝΕΟ_ΧΩΡΙΣ_ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ Α1 Α2 ΣΧ ΕΤΟΣ 2017-18_

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Νέο Δελτίο Τύπου, Έντυπα Αιτήσεων, Υπεύθυνη Δήλωση και Τροποποιητική απόφαση ΥΠΠΕΘ για την πρόσκληση πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ,ΕΒΠ σχολικού έτους 2017-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 26 Απριλίου 2017

1 2017-2018 DELTIO TYPOU EEP-EBP NEO

2ENTYPO AITHSHS EEP NEO

3 ENTYPO AITHSHS EBP NEO

4 YPEYTH DHLWSH EEP-EBP

5 25_04_17_TROPOPOIHSH THS YA 65475-20_04_2017

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »