ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 3η/13-02-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Φεβρουαρίου 2018

Τοποθέτηση-διάθεση αναπληρωτή Εκπαιδευτικού ΠΕ11– Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου–Τοποθέτηση-διάθεση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας στο πλαίσιο της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων» –Επανατοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών–Απόσπαση εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας–Τροποποίηση διάθεσης αναπληρωτή εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας–Τροποποίηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπ/κού–Μισθολογική Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμης εκπαιδευτικού–Ορισμός Προϊσταμένης  Σχολικής Μονάδας

ΠΡΑΞΗ 3η/ 13-02-2018

Αφήστε μια απάντηση