ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 2 Φεβρουαρίου 2018

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Με αφορμή την επικείμενη αποστολή των βεβαιώσεων, στα email των σχολείων που υλοποίησαν το Πρόγραμμα Αξιολόγησης σωματικής διάπλασης, διατροφικών συνηθειών και φυσικής κατάστασης στο πλαίσιο του ΕΥΖΗΝ, κατά το σχολικό έτος 2016-17, σας αποστέλλουμε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ, προκειμένου να υπογράψετε τις βεβαιώσεις συμμετοχής των Προϊσταμένων/Διευθυντών των σχολείων που συμμετείχαν στην διεκπεραίωση του προγράμματος.

Όπως ήδη θα γνωρίζετε, το EYZHN είναι ένα πρόγραμμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών, μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Μια από τις σημαντικότερες δράσεις του ΕΥΖΗΝ αποτελεί το πρόγραμμα Αξιολόγησης Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας των μαθητών, το οποίο διενεργείται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. 

Στα σχολεία που υλοποίησαν το Πρόγραμμα Αξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2016-17, προβλέπεται η αποστολή των βεβαιώσεων για τη συμμετοχή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των Προϊσταμένων/Διευθυντών στη διενέργεια του Προγράμματος. 

Οι βεβαιώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών θα υπογραφούν από τον Προϊστάμενο/Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου, ενώ οι βεβαιώσεις συμμετοχής των Προϊσταμένων και των Διευθυντών των σχολείων, θα πρέπει να υπογραφούν από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης της κάθε Διεύθυνσης. 

Για την ενημέρωση σας σχετικά με τα σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα σας επισυνάπτουμε λίστες με τα στοιχεία των σχολείων που υλοποίησαν το Πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2016-17, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, γραφείο/διεύθυνση και γεωγραφική περιφέρεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος ΕΥΖΗΝ http://eyzin.minedu.gov.gr/  ή να μας καλέσετε στο 210/9549271.

Με εκτίμηση, 

Ομάδα Υλοποίησης ΕΥΖΗΝ

9070014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070032 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070067 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070068 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070075 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070085 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070097 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070266 7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070286 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070292 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση