ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–31η/20-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Οκτωβρίου 2017

Επανατοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών–Τροποποίηση διαθέσης εκπ/κού–Τοποθέτηση-διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ11.ΕΑΕ.,ΠΕ70.ΕΑΕ & ΠΕ71–Τροποποίηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών–Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπ/κού ΠΕ70.ΕΑΕ–Ορισμός Προϊσταμένης Σχολικής Μονάδας–Μισθολογική Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών

ΠΡΑΞΗ 31 20-10-2017

Αφήστε μια απάντηση