ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 30η/13-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Οκτωβρίου 2017

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμης εκπ/κού ΠΕ70

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμης εκπ/κού ΠΕ70

Απόσπαση εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας

Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπ/κών

Τροποποίηση διαθέσης εκπ/κού

Ολική Διάθεση εκπαιδευτικού σε υπηρεσίες διοίκησης στην Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ60

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ70

Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών

Μισθολογική Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών εκπαιδευτικών

ΠΡΑΞΗ 30 13-10-2017

Αφήστε μια απάντηση