ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψήφιων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Βοιωτίας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Ιουνίου 2017

 

Διαβιβαστικό

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση