ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 10 Ιουνίου 2017

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή  υποψήφιων    διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων »       

ΣΧΕΤ.: Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 ( ΑΔΑ:ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ

Αφήστε μια απάντηση