ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αρχεία για 10 Ιουνίου 2017

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 10 Ιουνίου 2017

ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 ( ΑΔΑ:ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ )                  2. Φ.361.22/27/96038/Ε3/8-6-2017 ( ΑΔΑ: 71ΛΚ4653ΠΣ-ΤΩΒ )              Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή      ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας  γνωρίζουμε ότι:   Σε περίπτωση που ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει θέσει υποψηφιότητα […]

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΠΥΣΠΕ, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 10 Ιουνίου 2017

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή  υποψήφιων    διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων »        ΣΧΕΤ.: Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 ( ΑΔΑ:ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΠΥΣΠΕ, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »