ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 14η/01-06-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 1 Ιουνίου 2017

ΠΡΑΞΗ 14η  01-06-2017

Στη Λιβαδειά σήμερα 01 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.Αποφ./10591/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

 1. Γιαννιό Μιχαήλ, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο
 2. Παγώνη Παναγιώτη, Δ/ντή του 7ου Δ.Σ. Λιβαδειάς ως τακτικό μέλος
 3. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου ως τακτικό αιρετό μέλος
 4. Νίκα Δέσποινα, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό αιρετό μέλος

και τη Λάμπρου Μαργαρίτα, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 3763/Φ.30/Α/31-05-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο

«Τοποθέτηση εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας»

(3819/01-06-2017)

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 και το Π.Δ. 39/98
 2. Τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3848/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 4038/2012.
 3. Την αριθμ. 69621/Ε1/27-04-2017 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2016-2017» και τους πίνακες με τα ονοματεπώνυμα των εκπ/κών που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και οι θέσεις τους παραμένουν κενές.
 4. Την αριθμ. 69618/Ε1/27-04-2017 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 2016-2017» και τους πίνακες με τα ονοματεπώνυμα των εκπ/κών που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και οι θέσεις τους παραμένουν κενές.
 5. Την αριθμ. 69620/Ε1/27-04-2017 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και ΕΕΕΕΚ 2016-2017» και τους πίνακες με τα ονοματεπώνυμα των εκπ/κών που μετατέθηκαν και οι θέσεις τους παραμένουν κενές.
 6. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών για μεταθέσεις (οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης) εντός ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας
 7. Την αριθμ. 3683/26-05-2017 απόφαση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας με θέμα: «Προσδιορισμός κενών οργανικών κενών» της 13ης/26-05-2017 Πράξης του ΠΥΣΠΕ.
 8. Τα αποτελέσματα, σε μορφή πινάκων, από τη διενέργεια των μεταθέσεων –τοποθετήσεων των εκπ/κών από το ηλεκτρονικό σύστημα e-data του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

και προτείνει την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας ως εξής

 

ΠΕ 70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑ

ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

553601 ΧΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 132,16
584690 ΓΕΡΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ 1Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 107,18
598130 ΔΑΝΙΗΛ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Δ.ΣΧ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1Ο Δ.ΣΧ.ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 102,51
593000 ΤΕΝΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Δ.ΣΧ.ΘΕΣΠΙΩΝ 7Ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ 92,11
618065 ΠΑΛΑΣΚΑ ΣΟΦΙΑ 9Ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ 3Ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ 81,59
605232 ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 77,19
610632 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 2Ο Δ.ΣΧ.ΑΛΙΑΡΤΟΥ Δ.ΣΧ.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 75,85
605045 ΝΤΟΝΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 6Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.ΣΧ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 73,63
610988 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 3Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 7Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 71,26
614630 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 67,81
701615 ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 66,51
604796 ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 2Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 66,22
700062 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.ΣΧ.ΔΑΥΛΕΙΑΣ 65,39
605168 ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.ΣΧ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 61,96
618804 ΜΠΟΤΕΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.ΣΧ.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 61,60
616942 ΠΛΗΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ.ΣΧ.ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δ.ΣΧ.ΑΡΑΧΩΒΑΣ 61,45
618067 ΠΡΑΤΑ ΟΛΓΑ Δ.ΣΧ.ΘΕΣΠΙΩΝ Δ.ΣΧ.ΣΚΟΥΡΤΩΝ 61,27
621715 ΧΙΝΤΙΠΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.ΣΧ.ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ 61,23
618643 ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δ.ΣΧ.ΛΕΥΚΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.ΔΙΣΤΟΜΟΥ 59,59
610666 ΛΑΖΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 2Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 57,77
618755 ΠΛΑΤΣΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ Δ.ΣΧ.ΔΗΛΕΣΙΟΥ Δ.ΣΧ.ΔΑΥΛΕΙΑΣ 56,19
621737 ΛΑΡΙΣΗ ΕΛΕΝΗ Δ.ΣΧ.ΔΙΣΤΟΜΟΥ Δ.ΣΧ.ΔΑΥΛΕΙΑΣ 55,98
621902 ΝΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2Ο Δ.ΣΧ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Δ.ΣΧ.ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 54,93
621933 ΡΙΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 54,70
622071 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6Ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ 54,07
700395 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2Ο Δ.ΣΧ.ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 51,59
701471 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.ΣΧ.ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 50,90
621379 ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.ΣΧ.ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 49,49
701705 ΡΟΥΜΠΙΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 8Ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 46,86
621759 ΣΙΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.ΣΧ.ΠΛΑΤΑΙΩΝ Δ.ΣΧ.ΑΣΩΠΙΑΣ 46,66
621599 ΖΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Δ.ΣΧ.ΔΑΥΛΕΙΑΣ Δ.ΣΧ.ΑΡΑΧΩΒΑΣ 44,50
700437 ΔΑΛΔΑΒΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2Ο Δ.ΣΧ.ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 43,56
702457 ΛΟΥΙΖΟΥ ΑΦΕΝΔΡΑ 3Ο Δ.ΣΧ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 2Ο Δ.ΣΧ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 41,74
620941 ΜΑΓΓΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 1Ο Δ.ΣΧ.ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 39,44
620577 ΚΑΪΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1Ο Δ.ΣΧ.ΑΛΙΑΡΤΟΥ 2Ο Δ.ΣΧ.ΑΛΙΑΡΤΟΥ 38,94

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ 60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

 

 

Α.Μ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑ

ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

599642 ΠΑΠΠΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1Ο Ν/Γ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 124,76
608175 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ 7Ο Ν/Γ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 79,02
616384 ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν/Γ ΥΠΑΤΟΥ Ν/Γ ΕΛΕΩΝΑ 67,05
622322 ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν/Γ ΣΤΕΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 62,79
700364 ΜΠΕΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ν/Γ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 60,16
622611 ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν/Γ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 1Ο Ν/Γ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 40,75

 

 

ΠΕ 06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

 

Α.Μ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑ

ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

609134 ΖΙΓΚΑ ΜΑΙΡΗ Δ.ΣΧ.ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δ.ΣΧ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 84,79
219271 ΚΟΤΡΩΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.ΣΧ.ΠΑΥΛΟΥ 66,64
219241 ΗΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.ΣΧ.ΚΑΣΤΡΟΥ 61,71
622953 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ Δ.ΣΧ.ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 60,11
623042 ΤΣΑΛΙΚΗ ΑΝΝΑ-ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 1Ο Δ.ΣΧ.ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 47,31
623009 ΓΚΑΛΜΠΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2Ο Δ.ΣΧ.ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 45,13

 

 

     ΠΕ 11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Α.Μ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑ

ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

596327 ΑΣΤΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ.ΣΧ. ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ Δ.ΣΧ.ΔΑΥΛΕΙΑΣ 101,06
590022 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 9Ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ Δ.ΣΧ.ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 98,78
224474 ΓΕΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.ΣΧ.ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 97,44
612662 ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 93,36
609268 ΜΠΛΕΤΣΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 2Ο Δ.ΣΧ.ΒΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 92,28
214691 ΤΣΙΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 89,39
194564 ΤΖΙΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 89,28
612324 ΚΑΖΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 85,53
609275 ΠΕΡΓΑΝΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 83,86
615839 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 80,69
214647 ΣΚΟΤΙΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 77,81
227877 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 77,35
612669 ΡΕΝΤΙΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 76,95
219773 ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ Δ.ΣΧ.ΣΚΟΥΡΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 75,28
225090 ΠΑΝΤΙΣΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 63,81
219824 ΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 58,13
622901 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 53

 

Καλούνται

α)οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ11 που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας εφόσον το επιθυμούν να δηλώσουν την προτίμησή τους στο οργανικό κενό που προέκυψε (9ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ) μέχρι την Παρασκευή 02-06-2017 και ώρα 11:00 π.μ. αυτοπροσώπως ή με fax ή με email

 

Α.Μ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑ

ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

612662 ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 93,36
214691 ΤΣΙΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 89,39
194564 ΤΖΙΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 89,28
612324 ΚΑΖΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 85,53
609275 ΠΕΡΓΑΝΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 83,86
615839 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 80,69
214647 ΣΚΟΤΙΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 77,81
227877 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 77,35
612669 ΡΕΝΤΙΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 76,95
225090 ΠΑΝΤΙΣΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 63,81
219824 ΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 58,13
622901 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 53

 

Εφόσον μετά τη ολοκλήρωση των μεταθέσεων παραμείνει το οργανικό κενό και εφόσον θα υπάρχουν εκπ/κοί στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ θα γίνει υποχρεωτική τοποθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/22-05-1997 τ.Α΄)

β)οι εκπ/κοί που θα διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις να υποβάλλουν ένσταση-αίτηση θεραπείας στην Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ μέχρι την Παρασκευή 02-06-2017 και ώρα 11:00 π.μ.

 

 

Στο  σημείο  αυτό  και  αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Η πράξη αυτή αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και επικυρώθηκε, υπογράφεται.

 

Ο Πρόεδρος H  Γραμματέας
Γιαννιός Μιχαήλ Λάμπρου Μαργαρίτα
                  Τα μέλη
Παγώνης Παναγιώτης Γαμβρίλης Ιωάννης
Τραμπάκουλος Ηλίας Νίκα Δέσποινα

Αφήστε μια απάντηση