ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

«Πλήρωση θέσεων Διευθυντών των 4 /θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Νομού Βοιωτίας».

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 31 Μαΐου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

4/θΕΣΙΩΝ και ΑΝΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και ΣΜΕΑΕ

ΑΙΤΗΣΗ (1)

 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αφήστε μια απάντηση