ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

«Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 70, ΠΕ 60, ΠΕ 11, ΠΕ06, ΠΕ16 για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης. »

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 26 Μαΐου 2017

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 καθώς και ΣΜΕΑΕ-ΤΕ που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση και όσοι μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας με τη διαδικασία των μεταθέσεων 2016-2017 :
1. Να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Παρασκευή  26-05-2017 έως και την  Τρίτη 30-05-2017 και ώρα 23:00 τις προτιμήσεις τους στις αιτήσεις βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης
2. Η δήλωση προτιμήσεων στις αιτήσεις βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων(https://teachers.minedu.gov.gr
3. Κατά τη συμπλήρωση προτιμήσεων (μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη εκτός από τα παρακάτω οργανικά κενά και πιθανά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο.
4. ‘Οσοι δεν επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση βελτίωσης θέσης ενώ την έχουν ενεργοποιήσει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων υποχρεούνται να στείλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφουν ότι επιθυμούν να σταματήσει η διαδικασία της αίτησης βελτίωσης θέσης.
5. Χειρόγραφες δηλώσεις προτίμησης καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα έχουν καμιά ισχύ.
Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων παρακαλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στη μονάδα τους, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.
6. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

«Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 70, ΠΕ 60, ΠΕ 11, ΠΕ06, ΠΕ16 για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης. »

Αφήστε μια απάντηση