ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2016-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 15 Μαρτίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι τα μόρια μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή,σε Διαπολιτισμικά σχολεία καθώς και σε ΣΜΕΑΕ έχουν ανακοινωθεί στους παρακάτω πίνακες.

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ανά περιοχή οργανικής θέσης με προτιμήσεις (2016-2017)

ΔΙΑΠΟΛΟΤΙΣΜΙΚΑ 2016-2017

ΣΜΕΑΕ 2016-2017

Αφήστε μια απάντηση