ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017 και Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017. Ενημέρωση και οδηγίες για τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου — ΥΠΠΕΘ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 4 Σεπτεμβρίου 2016

Εγκύκλιος Λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων 2016-17

_

Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017_

πρόγραμμα_τύπος_νηπιαγωγείου 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Αφήστε μια απάντηση