ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΠΕ

 

ΠΡΑΞΕΙΣ  ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2018

ΠΡΑΞΗ 1η /11-01-2018

2017

ΠΡΑΞΗ 18η /  27-07-2017

ΠΡΑΞΗ 16η /  27-06-2017

ΠΡΑΞΗ 15η /  02-06-2017

ΠΡΑΞΗ 14η /  01-06-2017

ΠΡΑΞΗ 13η /  26-05-2017

ΠΡΑΞΗ 12η /  18-05-2017

ΠΡΑΞΗ 11η /  05-05-2017

ΠΡΑΞΗ 8η /  05-04-2017

ΠΡΑΞΗ 7η /  06-03-2017

ΠΡΑΞΗ 5η /  21-02-2017

ΠΡΑΞΗ 4η /  15-02-2017

ΠΡΑΞΗ 3η  / 26-01-2017

ΠΡΑΞΗ 2η /  19-01-2017

ΠΡΑΞΗ 1η /  17-01-2017

 

2016

Πράξη  63η /20-12-2016

Πράξη 62η / 12-12-2016

Πράξη 61η / 06-12-2016

Πράξη 60η / 29-11-2016

Πράξη 59η / 15-11-2016

Πράξη 57η / 4-11-2016

Πράξη 56η / 24-10-2016

Πράξη 55η / 14-10-2016

Πράξη 54η / 12-10-2016

Πράξη 53η /10-10-2016

Πράξη 51η /4-10-2016

Πράξη 50η /30-9-2016

Πράξη 49η /27-10-2016

Πράξη 48η /15-9-2016

Πράξη 47η /12-9-2016

Πράξη 46η /9-9-2016

Πράξη   45η / 6-9-2016

Πράξη   44η / 31-8-2016

Πράξη   43η / 26-8-2016

Πράξη   42η /23-8-2016 

Πράξη  41η /17-8-2016 

Πράξη   40η /22-7-2016 

Πράξη  39η / 18-7-2016 

Πράξη  38η / 15-7-2016 

Πράξη 37η / 8-7-2016 

Πράξη 36η / 22-6-2016 

Πράξη 35η / 16-6-2016 

Πράξη 34η / 3-6-2016  

Πράξη 33η / 24-5-2016 

Πράξη 32η / 16-5-2016  

Πράξη 31η / 22-4-2016 

Πράξη 30η / 8-4-2016 

Πράξη 29η / 16-3-2016 

Πράξη 28η / 10-3-2016  

Πράξη 27η / 16-2-2016 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ  ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Πράξη 10η /7-11-2016

Πράξη 9η /25-10-2016

Πράξη 8η /14-10-2016 

Πράξη 7η /27-9-2016

Πράξη 6η / 9-9-2016 

Πράξη 5η / 16-3-2016 

Πράξη 4η / 10-3-2016 

Πράξη 2η / 23-2-2016 

Πράξη 1η / 16-2-2016  

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση