ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΣΠΑ-ΠΔΕ 2017-2018

ΣΧOΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ    2017-2018

                                                                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ_ΠΔΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ_ΕΣΠΑ

 

 

1.    ΕΣΠΑ – Πράξη «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-2018», με κωδικό ΟΠΣ: 5009801, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2018

ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 2017-2018

 

2.    ΕΣΠΑ – Πράξη «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009815, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2018

 

 

3.   ΕΣΠΑ – Πράξη   «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ  5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  2018

 

4.   ΕΣΠΑ – Πράξη   :«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ   2018

 

5.   ΕΣΠΑ – Πράξη    :« «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009814, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ENIAIOY TYΠΟΥ ΟΛΟΗΜ.ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2018

ΑΦΙΣΑ ΕΝΙΑΙΟΥ 2017-2018

 

6.   ΕΣΠΑ – Πράξη   :« Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009803,  του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤ.ΥΠΟΣΤ. ΔΟΜΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2018

 

7.   ΕΣΠΑ – Πράξη  : «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018», με κωδικό ΟΠΣ 5009767, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  2018

 

8.   Έργο:  «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει της παρ.6, του αρ. 82, του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114Α’)», με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΠΔΕ 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2018

 

9.  «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, για το σχολικό έτος 2017-2018, του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης 2014-2020.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2018

Αφήστε μια απάντηση