ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΣΠΑ 2017-2018

logo_eye

ΣΧOΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ    2017-2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ 2017-18

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ

1.    ΕΣΠΑ – Πράξη «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-2018», με κωδικό ΟΠΣ: 5009801, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

2.    ΕΣΠΑ – Πράξη «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009815, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

3.   ΕΣΠΑ – Πράξη   «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ  5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

4.   ΕΣΠΑ – Πράξη   :«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

5.   ΕΣΠΑ – Πράξη    :« «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009814, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ENIAIOY TYΠΟΥ ΟΛΟΗΜ.ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

6.   ΕΣΠΑ – Πράξη   :« Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009803,  του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤ.ΥΠΟΣΤ. ΔΟΜΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

7.   ΕΣΠΑ – Πράξη  : «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018», με κωδικό ΟΠΣ 5009767, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

Σχολιάστε