Υλοποίηση σχεδιασμού ενημέρωσης σχολικών μονάδων από τις ΤΟΜΥ Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Δ/νση Α/θμιας Ιωαννίνων

Έγγραφο

Τα σχολεία  για την υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας στη Σχολική Κοινότητα για την αντιμετώπιση του COVID-19 από τις Τ.ΟΜ.Υ. Ιωαννίνων, έχουν κατανεμηθεί ως εξής:

Από την 1η Τ.ΟΜ.Υ. Ιωαννίνων:

 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων (Μαρούτσειο),
 • 9ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων – Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και
 • 11ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων – Β Ελισαβέτειο

Από τη 2η Τ.ΟΜ.Υ. Ιωαννίνων:

 • 8ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων,
 • 12ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και
 • 27ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

Από την 3η Τ.ΟΜ.Υ. Ανατολής:

 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής,
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής και
 • 6ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.

Από την 4η Τ.ΟΜ.Υ. Κουραμπά Ιωαννίνων:

 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής,
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και
 • 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.

Από την 5η Τ.ΟΜ.Υ. Ιωαννίνων:

 • 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων,
 • 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και
 • 18ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων – Γ Ελισαβέτειο

Από την 6η Τ.ΟΜ.Υ. Ιωαννίνων:

 • 11ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων,
 • 6ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και
 • 20ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.

Επιπροσθέτως, συνεχίζονται οι επισκέψεις ειδικών στα Σχολεία με Τμήματα σε Αναστολή. Σήμερα η κυρία Τάτση Λαμπρινή, Γενική Ιατρός της 2ης ΤΟΜΥ Ιωαννίνων, επισκέφθηκε και ενημέρωσε για θέματα Covid-19 μαθητές και εκπαιδευτικούς του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων.