Απρ 21

Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), σχολ. έτους 2017-2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 13 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου
2017.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα επισυναπτόμενα αρχεία, τα οποία περιέχουν αναλυτικές οδηγίες.

 

Υ.Α. ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ ΕΚΠΣΗΣ (πλην Μουσικών) 2017-2018

Υ.Α. ΑΝΑΠΛ. Ε.A.E. 2017-2018

Απρ 19

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΪΟΥ 2017

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Μάιο 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-04-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 12-05-2017

Απρ 13

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς αρμοδιότητάς μας, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση αποδοχής παραίτησής τους το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 2017, ότι μπορούν να την ανακαλέσουν εντός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της, βάσει της παρ.4 του αρ.148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26τ.A΄/2007).

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Απρ 04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

603Ψ4653ΠΣ-ΧΨ9

Απρ 03

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας ότι, βάσει της παρ.2 του αρ.33 του Ν.4386/2016, από το σχολικό έτος 2016-2017 αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου. Συνεπώς, καλούνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις από 03-04-2017 έως 10-04-2017, τις οποίες μπορούν να ανακαλέσουν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής τους.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Μαρ 23

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες αιτήσεων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης / βελτίωσης θέσης των ενδιαφερόμενων εκπ/κών αρμοδιότητάς μας, τρέχοντος έτους, μετά την εξέταση σχετικών ενστάσεων και αιτήσεων από το ΠΥΣΠΕ Αργολίδας.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017

 

26-05-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2016-2017 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

 

Μαρ 20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Κοινοποιούμε πίνακα αιτήσεων βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας, στον οποίο αναφέρονται – κατά περίπτωση – οι Δήμοι εντοπιότητας και συνυπηρέτησης των εκπαιδευτικών.

 

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης εντός περιοχής εκπ/κών ΠΕ Αργολίδας, με Δήμους Εντοπιότητας και Συνυπηρέτησης

Μαρ 20

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΩΒ924653ΠΣ-ΘΛ3

Μαρ 17

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβιβαστικό Πινάκων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Μαρ 17

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Απρίλιο 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-03-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 13-04-2017

Μαρ 13

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

αριθμ.πρωτ.41518/Δ1/10-03-2017 Υπουργική Εγκύκλιος

αριθμ.πρωτ.86545/Δ1/27-05-2016 Υπουργική Εγκύκλιος

Μαρ 13

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή/τριας Προϊσταμένου/ης στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λακωνίας»

13-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

13-03-2017_ΚΕΔΔΥ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ_ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ_ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

6Ν284653ΠΣ-Β1Δ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Φεβ 24

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ & ΔΕ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1837- Διευκρινίσεις επί των εγκυκλίων μεταθέσεων ΠΕ και ΔΕ 2016-2017 (6ΨΘ24653ΠΣ-ΕΩΒ) 

Εγκύκλιος παράτασης υποβολής αιτήσεων μετάθεσης με ΑΔΑ (ΩΤΓ74653ΠΣ-ΚΥΑ)

Φεβ 17

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Μάρτιο 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 24-02-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 13-03-2017 

Φεβ 17

Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2016-17

Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2016-17_ΨΡ7Γ4653ΠΣ-ΧΕ8

Φεβ 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2016-17 (αριθμ.πρωτ.26587/Ε1/16-02-2017)

Φεβ 15

Τηλεοπτικό σποτ του ΚΕΘΙ για την ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία

To τηλεοπτικό μήνυμα υπογράφεται από το ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας) στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Εθνικό Συμβούλιο ενάντια στον Ρατσισμό και τη Μισαλλοδοξία. Το ΥΠΠΕΘ αποτελεί, επίσης, τακτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου ενάντια στον Ρατσισμό και τη Μισαλλοδοξία, και έχει στηρίξει τη δημιουργία του εν λόγω spot, το οποίο αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ένταξη των προσφυγόπουλων στη δημόσια εκπαίδευση.

 

Φεβ 13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΨΒΗ94653ΠΣ-ΧΜ3

Φεβ 10

Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας

475_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΛ.ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ_Ω9ΓΠ4653ΠΣ-ΣΣ4

475_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΛ.ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ_Ω9ΓΠ4653ΠΣ-ΣΣ4.pdf
374 KB

 

Φεβ 08

Χορήγηση – Τροποποίηση – Επικαιροποίηση αδειών Ιδιωτικών Σχολείων

Διαβιβαστικό

αριθμ.13135/ΓΔ4/26-01-2017 εγκύκλιος

αριθμ.151678/ΙΑ/03-12-2012 εγκύκλιος

αριθμ.84151/ΙΑ/20-06-2013 εγκύκλιος

 

Ν.4386/2016

Ν.4264/2014

αριθμ.86545/Δ1/27-05-2016 εγκύκλιος

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων