Φωτογραφία του/της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Πληροφορίες συγγραφέα

Βιογραφία


Περισσότερες πληροφορίες

Νεότερα άρθρα

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ — 26 Μαΐου 2017
  2. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 — 19 Μαΐου 2017
  3. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ.ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕ60 — 19 Μαΐου 2017
  4. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ — 19 Μαΐου 2017
  5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ — 18 Μαΐου 2017

Λίστα άρθρων του συγγραφέα

Μάι 26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Ανακοινώνουμε τους πίνακες των οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60 και ΠΕ70, όπως προτείνονται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας, βάσει της αριθμ.13/26-05-2017 πράξης του, πίνακες οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) και ΠΕ70 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) που παραμένουν κενές και πίνακα εκπαιδευτικών των ανωτέρω κλάδων που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. με τη διενέργεια των εν λόγω προτεινόμενων οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας με τη διενέργεια των εν λόγω προτεινόμενων οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων να υποβάλουν χειρόγραφα νέα δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων οριστικής τοποθέτησής τους, βάσει των οργανικών θέσεων ειδικότητάς τους που παραμένουν κενές και που αναφέρονται στον οικείο πίνακα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν λαθών και παραλείψεων στην απόφαση του Συμβουλίου, από την Παρασκευή 26/05/2017 έως και την Δευτέρα 29/05/2017 και ώρα 14:00, στην Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο) αυτοπροσώπως ή με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 27520-25685 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr (σαρωμένη αφού έχει ήδη υπογραφεί), επιβεβαιώνοντας τη λήψη της.

Επισημαίνουμε ότι, σε περίπτωση που παραμείνουν κενές οργανικές θέσεις ειδικοτήτων εκπαιδευτικοί των οποίων παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε., το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα προβεί στην οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε αυτές χωρίς δήλωσή τους, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 15§12 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Π.Δ.100/1997.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

 

 

Μάι 19

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Ιούνιο 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει:

α΄δεκαπενθήμερο την 26-05-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 13-06-2017

Μάι 19

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ.ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕ60

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Μάι 19

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανακοινοποιούμε στο ορθό τον πίνακα οργανικών κενών τρέχοντος έτους που αφορά τους Δασκάλους Ειδικής Αγωγής, με την προσθήκη κενών σε Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2016 2017

Μάι 18

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) και ΠΕ70 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) των σχολικών μονάδων Π.Ε. Αργολίδας, καθώς και επικαιροποιημένο πίνακα εκπαιδευτικών των κλάδων αυτών που έχουν αιτηθεί βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2017, με την προσθήκη όσων μετατέθηκαν στην περιοχή με την αριθμ.69621/Ε1/27-04-2017 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω κλάδων, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης – οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας ή που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στην Αργολίδα, να καταχωρίσουν τις προτιμήσεις σχολικών μονάδων για τη βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτησή τους, μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, από την Παρασκευή 19-05-2017 έως και την Πέμπτη 25-05-2017 και ώρα 12:00 μ.μ., στο σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr/.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης προτιμήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν – πέραν των υφιστάμενων κενών – και τυχόν κενά σχολικών μονάδων που ενδέχεται να προκύψουν από μετακίνηση εκπαιδευτικών.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛ.ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛ.ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ.ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 

Μάι 11

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ ΚΕΔΔΥ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μάι 03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

651Κ4653ΠΣ-150

Μάι 02

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε.

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας ότι, κατόπιν της ανακοίνωσης των μεταθέσεων εκπ/κών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσής τους από περιοχή σε περιοχή εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μεταθέσεων (ήτοι 27-04-2017).

Σύμφωνα με την αριθμ.26587/Ε1/16-02-2017 υπουργική εγκύκλιο μεταθέσεων εκπ/κών Π.Ε. τρέχοντος έτους:

«1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (Α 45’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (Α’ 94), μέχρι 31 Αυγούστου 2017.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2017.
γ) Να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-8-2017 δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.
3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
4. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).»

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2016-17 (έγγραφο .doc)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2016 2017 (έγγραφο .pdf)

 

Απρ 28

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Κοινοποιούμε την υπουργική απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή τρέχοντος έτους και επισημαίνουμε ότι οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Δ.Π.Ε. όπου υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους μέχρι 21-06-2017.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.69621/Ε1/27-04-2017

Απρ 25

Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία για το σχ. έτος 2017-2018 – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2016-2017

 

Εγγραφές στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2017-18_signed

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εγγραφές στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2017-18 τελικο_signed

N1

N2

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- 2017-18 (2)

Απρ 21

Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), σχολ. έτους 2017-2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 13 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου
2017.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα επισυναπτόμενα αρχεία, τα οποία περιέχουν αναλυτικές οδηγίες.

 

Υ.Α. ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ ΕΚΠΣΗΣ (πλην Μουσικών) 2017-2018

Υ.Α. ΑΝΑΠΛ. Ε.A.E. 2017-2018

Απρ 19

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΪΟΥ 2017

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Μάιο 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-04-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 12-05-2017

Απρ 13

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς αρμοδιότητάς μας, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση αποδοχής παραίτησής τους το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 2017, ότι μπορούν να την ανακαλέσουν εντός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της, βάσει της παρ.4 του αρ.148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26τ.A΄/2007).

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Απρ 04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

603Ψ4653ΠΣ-ΧΨ9

Απρ 03

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας ότι, βάσει της παρ.2 του αρ.33 του Ν.4386/2016, από το σχολικό έτος 2016-2017 αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου. Συνεπώς, καλούνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις από 03-04-2017 έως 10-04-2017, τις οποίες μπορούν να ανακαλέσουν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής τους.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Μαρ 23

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες αιτήσεων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης / βελτίωσης θέσης των ενδιαφερόμενων εκπ/κών αρμοδιότητάς μας, τρέχοντος έτους, μετά την εξέταση σχετικών ενστάσεων και αιτήσεων από το ΠΥΣΠΕ Αργολίδας.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017

 

Μαρ 20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Κοινοποιούμε πίνακα αιτήσεων βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας, στον οποίο αναφέρονται – κατά περίπτωση – οι Δήμοι εντοπιότητας και συνυπηρέτησης των εκπαιδευτικών.

 

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης εντός περιοχής εκπ/κών ΠΕ Αργολίδας, με Δήμους Εντοπιότητας και Συνυπηρέτησης

Μαρ 20

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΩΒ924653ΠΣ-ΘΛ3

Μαρ 17

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβιβαστικό Πινάκων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Μαρ 17

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Απρίλιο 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-03-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 13-04-2017

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων