Φωτογραφία του/της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Πληροφορίες συγγραφέα

Βιογραφία


Περισσότερες πληροφορίες

Νεότερα άρθρα

  1. Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008. — 22 Νοεμβρίου 2017
  2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70-ΖΕΠ — 13 Νοεμβρίου 2017
  3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60.50 ΚΑΙ ΠΕ70.50 — 7 Νοεμβρίου 2017
  4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 — 7 Νοεμβρίου 2017
  5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60.50 ΚΑΙ ΠΕ70.50 — 7 Νοεμβρίου 2017

Λίστα άρθρων του συγγραφέα

Νοε 22

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

ΣΥΜΠΛΗΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΔΙΟΡΙΣΜΟ-Β ΦΑΣΗ 7ΚΝΡ4653ΠΣ-ΤΔΜ

Νοε 13

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70-ΖΕΠ

60Η44653ΠΣ-ΔΤΓ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΔΝΤΗ 28 13112017 ΕΣΠΑ

Νοε 07

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60.50 ΚΑΙ ΠΕ70.50

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΔΝΤΗ 25 07112017 ΕΣΠΑ

Νοε 07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Ω1Υ94653ΠΣ-ΤΞ8

Νοε 07

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60.50 ΚΑΙ ΠΕ70.50

  • Δ.Σ. Σκαφιδακίου
  • Δ.Σ. 6ο Άργους (3 ημέρες) – Δ.Σ. Αγίας Τριάδας (2 ημέρες)
  • Δ.Σ. Δήμαινας
  • Δ.Σ. Λυρκείας (3 ημέρες) – Δ.Σ. Κουτσοποδίου (2 ημέρες)
  • Νηπιαγωγείο 1ο Ερμιόνης

Νοε 07

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017 2018

Νοε 07

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΔΝΤΗ 24 03112017 ΕΣΠΑ

Νοε 07

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ

Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2017-18

Οκτ 24

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 ΠΕ08 ΠΕ16 ΠΕ19

ΨΙΗΧ4653ΠΣ-ΠΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΔΝΤΗ 21 23102017 ΕΣΠΑ

Οκτ 23

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ19

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Οκτ 20

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70.50

ΩΣΓΕ4653ΠΣ-ΠΞΖ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΔΝΤΗ 20 20102017 ΕΣΠΑ

Οκτ 20

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

 

Οκτ 17

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Γραφείο Μισθοδοσίας – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα ΟΚΤΏΒΡΙΟ 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει:

α΄δεκαπενθήμερο την 27-10-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 13-11-2017

Οκτ 17

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I και της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου

(6ΝΔΛ4653ΠΣ-ΘΞΖ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΥ

Οκτ 13

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60-ΠΕ70

ΩΨΨΠ4653ΠΣ-3Υ2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΔΝΤΗ 19 13102017 ΕΣΠΑ 4688

Οκτ 13

Λειτουργικά κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Λειτουργικά-κενά-για-ΠΕ60-2017-18 13102017

Οκτ 12

Λειτουργικά κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70

Λειτουργικά-κενά-για-ΠΕ70-2017-18 12102017

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Οκτ 05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

6Β4Ν4653ΠΣ-ΓΥΖ

Σεπ 20

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Γραφείο Μισθοδοσίας – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα ΟΚΤΏΒΡΙΟ 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει:

α΄δεκαπενθήμερο την 27-09-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 13-10-2017

Σεπ 14

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών διατεθειμένων από τη ΔΔΕ Αργολίδας στη ΔΠΕ Αργολίδας, για το έτος 2017-2018

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΔΔΕ 2017-2018

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων