«

»

Αυγ 23

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει της απόφασης του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης όπως αποτυπώθηκε κατά την αριθμ.11/22-08-2017 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την αριθμ.Φ.361.22/67/136658/E3/14-08-2017 υπουργική εγκύκλιο, ματαιώνεται η συνέντευξη των υποψήφιων Διευθυντών/ντριών του Δημοτικού Σχολείου Νέας Επιδαύρου και του Δημοτικού Σχολείου Νέας Τίρυνθας, η οποία είχε προγραμματιστεί για την 28η-08-2017, και καλούνται οι υποψήφιοι/ες Διευθυντές/ντριες του τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων που κυρώθηκε με την αριθμ.6948/25-07-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΠΟΕ4653ΠΣ-ΙΡ6), οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται και δεν έχουν τοποθετηθεί ως Διευθυντές/ντριες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησής τους ως Διευθυντή/ντριας, μεταξύ των ανωτέρω σχολικών μονάδων, την Τετάρτη 30-08-2017 και μέχρι ώρα 12:00 μ.μ. στο γραφείο της Δ.Π.Ε. Αργολίδας, αυτοπροσώπως ή τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 27520-25685 ή ηλεκτρονικά (αφού υπογραφεί και σαρωθεί) στη διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr .

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.ΣΧ. Ν.ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΚΑΙ Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2017

ΩΠΟΕ4653ΠΣ-ΙΡ6 Κύρωση πίνακα από Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων