Αρχείο ημέρας: 23 Αυγούστου 2017

Αυγ 23

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει της απόφασης του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης όπως αποτυπώθηκε κατά την αριθμ.11/22-08-2017 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την αριθμ.Φ.361.22/67/136658/E3/14-08-2017 υπουργική εγκύκλιο, ματαιώνεται η συνέντευξη των υποψήφιων Διευθυντών/ντριών του Δημοτικού Σχολείου Νέας Επιδαύρου και του Δημοτικού Σχολείου Νέας Τίρυνθας, η οποία είχε προγραμματιστεί για την 28η-08-2017, και καλούνται οι υποψήφιοι/ες Διευθυντές/ντριες του τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων που κυρώθηκε με την αριθμ.6948/25-07-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΠΟΕ4653ΠΣ-ΙΡ6), οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται και δεν έχουν τοποθετηθεί ως Διευθυντές/ντριες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησής τους ως Διευθυντή/ντριας, μεταξύ των ανωτέρω σχολικών μονάδων, την Τετάρτη 30-08-2017 και μέχρι ώρα 12:00 μ.μ. στο γραφείο της Δ.Π.Ε. Αργολίδας, αυτοπροσώπως ή τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 27520-25685 ή ηλεκτρονικά (αφού υπογραφεί και σαρωθεί) στη διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr .

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.ΣΧ. Ν.ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΚΑΙ Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2017

ΩΠΟΕ4653ΠΣ-ΙΡ6 Κύρωση πίνακα από Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Αυγ 23

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων τοποθέτησης εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων τοποθέτησής τους για το έτος 2017-2018, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), ιδιοχείρως, τηλεομοιοτυπικά (στον αριθμό 27520-25685) ή ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr, εφόσον έχει προηγουμένως υπογραφεί και σαρωθεί), έως την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., με την επισήμανση ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και δεν θα παραταθεί.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2017 2018

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΓΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟ-ΔΙΑΘΕΣΗ-23082017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 2017 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων