Αρχείο ημέρας: 8 Αυγούστου 2017

Αυγ 08

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψήφιων Διευθυντών/ντριών του Δημοτικού Σχολείου Νέας Επιδαύρου και του Δημοτικού Σχολείου Νέας Τίρυνθας, σύμφωνα με την αριθμ.10/08-08-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, με την επισήμανση ότι οι υποψήφιοι/ες που ενδεχομένως έχουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη για αυτούς/ες ημέρα και ώρα παρακαλούνται όπως υποβάλουν αίτημα αλλαγής ημερομηνίας και ώρας προς το Συμβούλιο Επιλογής αυτοπροσώπως ή τηλεομοιοτυπικά (στον αριθμό 27520-25685), επισυνάπτοντας δικαιολογητικά για τους λόγους που επικαλούνται.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Αυγ 08

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Κοινοποιούμε τον ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψήφιων Διευθυντών/ντριών του Δημοτικού Σχολείου Νέας Επιδαύρου και του Δημοτικού Σχολείου Νέας Τίρυνθας, ο οποίος οριστικοποιήθηκε με την αριθμ.10/08-08-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν σχετικές ενστάσεις.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων