Αρχείο ημέρας: 4 Αυγούστου 2017

Αυγ 04

Γνωστοποίηση προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων Νέας Τίρυνθας και Νέας Επιδαύρου της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας και υποβολή τυχόν ενστάσεων

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 9/04-08-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας ως Συμβούλιο Επιλογής, καταρτίστηκε προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων Νέας Τίρυνθας και Νέας Επιδαύρου της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας τον οποίο σας κοινοποιούμε προκειμένου να λάβετε γνώση.

Ορίζεται από σήμερα Παρασκευή 04-08-2017 έως και την Τρίτη 08-08-2017 και ώρα 15:00, η χρονική περίοδος για την κατάθεση στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ως Συμβούλιο Επιλογής, τυχόν ενστάσεων επί του ανωτέρω πίνακα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ

 

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων