«

»

Ιούλ 17

Πρόσκληση υποβολής αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας και τοποθέτησης εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ, διδ.έτους 2017-2018

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που:

  1. επιθυμούν απόσπαση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας για το διδακτικό έτος 2017-2018,

  2. που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Αργολίδας από άλλο ΠΥΣΠΕ,

να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, από την Δευτέρα, 17/07/2017 έως και την Δευτέρα 31/07/2017 στη Δ/νση Π.Ε. Αργολίδας είτε αυτοπροσώπως, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.arg.sch.gr) εφόσον έχει υπογραφεί και σαρωθεί, είτε με τηλεομοιοτυπία (fax: 27520-25685).

Ως προς τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης ισχύει ότι ορίζεται στο κεφάλαιο Γ΄ της με αριθμ. πρωτ. 75306/Ε2/08-05-2017 (ΑΔΑ: 900Ω4653ΠΣ-ΧΡΕ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

υπόδειγμα-αίτησης-απόσπασης-εντός

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων